Aktualności

Ożyła Stara Łaźnia

W piątek (17 lipca) odbyło się oficjalne otwarcie Galerii Sztuki STARA ŁAŹNIA Suwalskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Andrzeja Wajdy 3, w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwarów nad Czarną Hańczą. Otwarcie uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Posadzono też pamiątkowe drzewa.

Zrewitalizowana przestrzeń będzie służyć suwalczanom na kilka sposobów – jako miejsce prezentacji sztuki współczesnej, spotkań z kulturą, aktywności sportowej, wypoczynku i szeroko pojętej rekreacji. Będą się tam odbywały zajęcia i warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej, ekologicznej i sportowej, działania pedagogiczno-społeczne i streetworkingowe, ale również spotkania, debaty, spektakle i koncerty plenerowe. W budynku zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego i funkcjonować będzie kawiarenka.

Już od dziś w budynku STAREJ ŁAŹNI można oglądać zbiorową wystawę rzeźby artystów związanych z Suwalszczyzną i pograniczem polsko-litewskim pn. „Wokół Czarnej Hańczy”.

Obiekt wraz z terenami przyległymi zyskał nowe oblicze po rewitalizacji przeprowadzonej w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 – Rewitalizacja. Dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa: 6.223,313 zł, a całkowity koszt projektu: 16.538.856 zł.

17
Lipiec