Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W Suwałkach spotkali się w piątek (23 lutego) członkowie WRDS, by porozmawiać o utracie konkurencyjności Suwałk w kontekście „przesmyku suwalskiego” i zasad inwestowania w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W spotkaniu wziął udział m.in. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który zaprezentował obecny rozwój społeczno-gospodarczy miasta.

- W 2016 roku powstała lista miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze. Niestety dla nas nie znaleźliśmy się na tej liście. To spowodowało, że progi inwestycyjne i wynikające z nich ulgi są o wiele wyższe w Suwałkach niż w sąsiedniej Łomży czy nawet Białymstoku – mówił Prezydent SuwałkDziś dodatkowo tracimy na haśle „Przesmyku suwalskiego”. To wszystko sprawia, że nie jesteśmy konkurencyjni w kwestii inwestycyjnej na tle regionu, a nawet kraju – mówił Czesław Renkiewicz.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Jednym z zadań WRDS jest zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków lub organizacji będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.

Ostatecznie członkowie Rady podjęli stanowisko, które skierują do polskiego Rządu. Stanowisko jest poświęcone wzmocnieniu Suwałk i całego regionu w kwestii inwestycyjnej i gospodarczej.Chodzi między innymi o możliwość obniżenia tak zwanych progów inwestycyjnych, uprawniających przedsiębiorców inwestujących w SSSE do ulg podatkowych. Obecne skutecznie zniechęcają zewnętrznych inwestorów. 

23
Luty