Aktualności

Remont elewacji konkatedry św. Aleksandra w Suwałkach.

Dziś, 13 maja 2024 Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał umowę z proboszczem parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach Antonim Skowrońskim, na mocy której przeprowadzony zostanie remont wschodniej i zachodniej elewacji konkatedry św. Aleksandra w Suwałkach.
 
W ramach wykonanych prac wykonane zostanie czyszczenie elewacji, odgrzybienie elewacji, odbicie tynków z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, wykonanie ręczne tynków renowacyjnych na ścianach płaskich zewnętrznych, wykonanie profili, szpachlowanie powierzchni oraz malowanie tynków gładkich.
 
Przeprowadzone prace remontowe na wschodniej i zachodniej elewacji kościoła przyczynią się do zabezpieczenia i utrwalenia substancji zabytku, jak również do poprawy estetyki i wizerunku całego obiektu.
 
Prace są możliwe dzięki dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 302.317,00zł, wartość całej inwestycji to 344 000,00zł.
 
Wykonawcą jest Zakład Budowlano-Inżynieryjny Rafał Bobrowski: ul. Suwalska 27, 16-411 Szypliszki. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-31.

13
Maj