Aktualności

Rusza system kolejkowy w Wydziale Komunikacji

W środę (7 października) w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach zostanie uruchomiony system kolejkowy. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu usprawnienie obsługi klientów. Jest również odpowiedzią na sugestie interesantów w związku z rosnącą liczbą spraw w Wydziale Komunikacji. Istotnym czynnikiem jest także przeciwdziałania zagrożeniu COVID-19. Rezerwacja internetowa umożliwi umówienie wizyty zdalnie bez konieczności oczekiwania w kolejce i narażania się na niebezpieczeństwo związane z wirusem.

Interesanci będą mogli poprzez rezerwację internetowa na stronie bezkolejki.eu/umsuwalki zapisać się na konkretny dzień i godzinę w celu załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji. Będzie istniała również możliwość pobrania biletu i zapisania się do kolejki osobiście korzystając z biletomatu, który zostanie ustawiony w Wydziale Komunikacji.

Rodzaje spraw, które będzie obsługiwał system kolejkowy to: rejestracja pojazdów, prawo jazdy, rejestracja pojazdów dla podmiotów gospodarczych, transport. W najbliższym czasie zostanie również uruchomione stanowisko związane z rejestracją pojazdów dla podmiotów gospodarczych. Osoby prowadzące działalność lub pełnomocnicy firm będą mieli możliwość korzystania z przeznaczonego stanowiska. Usprawni to proces realizacji wniosków i zmniejszy okres oczekiwania przedsiębiorców na obsługę.

Przydatną funkcją dla interesantów jest również możliwość podglądu aktualnego stanu kolejki w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: bezkolejki.eu/umsuwalki/QueueStatus


W celu wyjaśnienia funkcjonalności systemu kolejkowego prosimy o zapoznanie się zamieszczoną poniżej krótką instrukcją.

Instrukcja systemu kolejkowego – bilet pobierany w biletomacie Wydziału Komunikacji

1. W celu załatwienia sprawy osobiście w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach należy pojawić się z dowodem tożsamości i kompletem dokumentów w siedzibie wydziału i pobrać bilet z biletomatu znajdującego się w korytarzu budynku.
2. Na ekranie biletomatu należy wybrać rodzaj załatwianej sprawy:
a) rejestracja pojazdów (dotyczy rejestracji pojazdów, zgłoszeń zbycia/nabycia, wyrejestrowań pojazdów, wymian dowodów i innych czynności związanych z rejestracją pojazdów)
b) prawo jazdy (dotyczy wszelkich spraw związanych z prawem jazdy i uprawnieniami kierowców)
c) rejestracja pojazdów dla podmiotów gospodarczych (czynności związane z rejestracją odpowiednio dla podmiotów posiadających wpis w CEiDG lub KRS)
d) transport (transport drogowy, wydawanie licencji)
3. Na ekranie i wydrukowanym bilecie otrzymamy informację o numerze stanowisk oraz liczbie osób oczekujących w danej kolejce.
4. Bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska. Skierowanie będzie widoczne na ekranie głównym, wyświetlaczu stanowiskowym oraz będzie podawana komunikatem głosowym.
5. Przybliżony czas realizacji czynności z wykorzystaniem systemu kolejkowego kształtuje się następująco:
a) odbiór dowodu rejestracyjnego/prawa jazdy - 5-15 minut.
b) zgłoszenie zbycia/nabycia, wpisy adnotacji - 10-20 minut
c) rozpatrzenie wniosku dotyczącego rejestracji/wyrejestrowania pojazdu - 20-30 minut
d) rozpatrzenie wniosku dotyczącego praw jazdy i uprawnień kierowców - 20-30 minut
e) rozpatrzenie wniosku dotyczącego transportu drogowego - około 30 minut
Instrukcja systemu kolejkowego – rezerwacja internetowa
1. Rezerwacji internetowej można dokonać na stronie: bezkolejki.eu/umsuwalki
2. Podczas rezerwacji internetowej należy wybrać rodzaj załatwianej sprawy z udostępnionego wykazu i kliknąć „Dalej”.
3. Na wyświetlonym kalendarzu należy wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty, następnie kliknąć „Dalej”. Udostępniane są wyłącznie wolne terminy.
4. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać adres e-mail. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail klikamy „Dalej”.
5. Kolejną czynnością jest przeczytanie i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. Czynności rezerwacyjne kończymy klikając „Rezerwuje”.
6. System wygeneruje sześciocyfrowy kod który należy zapisać lub wydrukować. Zostanie on również przesłany na adres e-mail. Kod będzie niezbędny do realizacji wizyty w Wydziale Komunikacji. Zagubienie uniemożliwi przyjęcie interesanta na zarezerwowaną godzinę.
7. W celu realizacji umówionej internetowo wizyty, należy pojawić się z dowodem tożsamości i kompletem dokumentów w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach 10 minut przed umówioną godziną spotkania.
8. Stawiając się w Urzędzie, należy podejść do biletomatu systemu kolejkowego zlokalizowanego w holu Wydziału Komunikacji. Na ekranie biletomatu należy wybrać opcję: „Potwierdzenie rezerwacji internetowej”, po czym wprowadzić sześciocyfrowy kod wygenerowany dla rezerwacji. Biletomat wydrukuje potwierdzenie z numerem. Bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska. Skierowanie będzie widoczne na ekranie głównym, wyświetlaczu stanowiskowym oraz będzie podawane komunikatem głosowym.
9. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec opóźnieniu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
10. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania i niewygenerowanie biletu przed wizytą skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji i utratą kolejki.
11. W przypadku rezygnacji z wizyty w Wydziale Komunikacji, po uprzednim dokonaniu takiej rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając z linka umieszczonego w wiadomości otrzymanej po dokonaniu rezerwacji. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

Uprzedzamy Państwa o możliwości występowania utrudnień i wyrozumiałość w pierwszym okresie wdrażania systemu kolejkowego. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Będziemy Państwu wdzięczni za przesłane uwagi w zakresie funkcjonowania systemu. Uwagi można kierować na adres e-mail: wk@um.suwalki.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na podany adres lub pod numerem tel. (0-87) 562 80 49

02
Październik