Aktualności

śmieci

Musimy poprawić segregację śmieci

Urząd Miejski w Suwałkach niebawem rozpocznie kampanię informacyjną związaną z segregacją odpadów komunalnych. Obok zaplanowanych filmów edukacyjnych czy wpisów w sieci przyjęta została procedura kontroli wiat śmietnikowych. By zwiększyć wskaźnik segregowanych odpadów w suwalskim PGO budowana jest warta blisko 30 mln zł instalacja.

Kampania informacyjna o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na poziom segregowania będzie skierowana przede wszystkim do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Będziemy mówić co segregować, jak segregować i dlaczego segregować odpady komunalne.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że jeśli nie osiągniemy narzuconych ustawowo poziomów selekcji to miasto zapłaci wysoką karę pieniężną, a to odczują wszyscy mieszkańcy, ci co segregują i ci co nie segregują.

Dlatego też w ostatnim czasie została wprowadzona procedura kontroli należytego gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokument jest prostym określeniem reguł kontroli, tak aby każdy mieszkaniec i przedsiębiorca mógł się z nimi zapoznać. Treść procedury znajduje się TUTAJ.

Warto podkreślić, że kontrole poprawności selekcji są prowadzone w Suwałkach od dawna. Teraz przybrało to charakter bardziej formalny. Procedura ma na celu doprowadzić do sytuacji, w której kontrole odbywać się będą według ściśle określonych, przejrzystych reguł.

Urząd Miejski stawia przede wszystkim na edukację mieszkańców i wskazywanie błędów w segregacji śmieci. Ostatecznością natomiast będą pouczenia kierowane do zarządcy lub właściciela danej nieruchomości oraz tzw. „żółte kartki” ostrzegające, że segregacja jest niewłaściwa co w konsekwencji może prowadzić do wprowadzenia stawki podwyższonej za brak selekcji w wysokości 82 zł za gospodarstwo domowe.

Miasto realizuje również inne działania by poprawić stan segregacji odpadów. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15,5 mln zł powstaje instalacja do doczyszczania odpadów komunalnych.

Dzięki nowoczesnej linii sortowniczej osiągnięcie wskaźników segregacji będzie bardziej realne.  Dlatego też od kilku lat Władze Suwałk oraz spółka PGO przygotowywało do realizacji ten projekt.

02
Marzec