Aktualności

Uwaga ! Nowe zasady obsługi petentów w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

Od czwartku (20 maja) zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Urząd w dwóch siedzibach (przy ul. Mickiewicza i Noniewicza) wraca do bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich wydziałach z jednoczesnym zachowaniem niżej wskazanych rygorów sanitarnych i zasad obsługi.

 • osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych, 
 • w pomieszczeniu może przebywać jeden obsługiwany interesant, a osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne odległości min. 1,5 metra.
 • pracownicy obsługujący bezpośrednio petenta zobowiązani są do noszenia maseczki, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,  
 • należy zachowywać dystans pomiędzy pracownikami urzędu, a petentem na min. 1,5 m.,
 • petent może przebywać wyłącznie w miejscach obsługi klienta, nie może przekraczać miejsc wyznaczonych, powinien stosować się do poleceń pracowników Urzędu, 
 • zostaje wyznaczona łazienka i toaleta dla petentów urzędu (na parterze budynku bezpośrednio przy recepcji) inne łazienki zostają wyłączone (zamknięte) z obsługi petentów, 
 • wejścia do budynków urzędu odbywają się jedynie wejściem głównym, gdzie osoby zainteresowane otrzymają informację o dostępie do danego pokoju i zasadach obsługi,
 • jeżeli osoba wykazuje ewidentne objawy choroby pracownik urzędu ma prawo odmówić obsługi, zgłosić ten fakt na recepcji urzędu, poprosić petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną,
 • jeżeli spawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego rozwiązania,
 • wejście dla klientów zewnętrznych baru odbywa się wyłącznie od strony ul. T. Kościuszki.
 • osoby składające korespondencję do urzędu mogą to zrealizować bezpośrednio w recepcji holu głównego urzędu przy ul. Mickiewicza. 


Zachęcamy interesariuszy urzędu do realizacji spraw z wykorzystaniem kanałów elektronicznych np. za pośrednictwem poczty email czy konta e-puap.
 
Pod adresem https://um.suwalki.pl/urzad-miejski,66 znajdują się informacje o elektronicznym sposobie załatwianie spraw urzędowych (wykaz usług realizowanych zdalnie).
 
Pod linkiem http://tel.um.suwalki.pl/index.php znajdują się numery bezpośrednich telefonów służbowych do pracowników Urzędu obsługujących interesariuszy.
 
Pod linkiem https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/cyfrowy-urzad,4111/system-kolejkowy,2583560 umieszczony jest dostęp do internetowego systemu kolejkowego umożliwiającego rezerwację wizyty w Wydziale Komunikacji i Urzędzie Stanu Cywilnego na wybrany przez petenta dzień i godzinę oraz instrukcja korzystania z systemu.
 
Apelujemy do mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali z w/w form załatwiania spraw urzędowych, mając na uwadze nadal występujące zagrożenia zarażeniem wirusem covid-19.

20
Maj