Aktualności

W Suwałkach powstanie nowoczesna elektrociepłownia

Umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach podpisana. Dokument dotyczy udzielenia dotacji oraz pożyczki na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, która powstanie w naszym mieście do końca 2026 roku. Wsparcie NFOŚiGW dla tej inwestycji to aż 128 107 000 zł. Instalacja powstanie w sąsiedztwie suwalskiego PEC`u i ma znacząco wpłynąć na redukcję wzrostu rachunków za ogrzewanie, a także poprawić gospodarkę śmieciową Miasta Suwałki.

W konferencji prasowej podczas której podpisano umowę udział wzięli: Jarosław Zieliński, Poseł Na Sejm RP, Dominik Bąk, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, Paweł Wnukowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przedstawiciel Marszałka Artura Kosickiego, Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałki oraz Zbigniew Walendzewicz, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. o. o.
 
Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP oraz Paweł Wnukowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego podkreślili o wsparciu politycznym dla tego projektu. Wyrazili również zadowolenie, że taka instalacja powstanie w Suwałkach służąc nie tylko mieszkańcom miasta ale również okolicznych gmin i miejscowości.

- Suwałki wpisują się w nowoczesną linię zagospodarowania odpadów komunalnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przekonany o bezpieczeństwie tego typu instalacji dlatego też stworzyliśmy specjalny fundusz na ten cel. Cieszę się, ze Suwałki wykorzystały tę szansę – powiedział Dominik Bąk, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejSuwałki z tą instalację wpiszą się w nowoczesny trend odmieniając miks paliwowy na terenie naszego kraju. To instalacja skalibrowana na potrzeby tego regionu i mogę zapewnić, że będzie ona służyć mieszkańcom przez wiele lat – dodał Dominik Bąk.
 
- Jest to pewnego rodzaju zwieńczenie naszych działań natomiast droga do powstania instalacji jeszcze daleka – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk - Projekt budowy nowoczesnej elektrociepłowni w Suwałkach, której paliwem będą odpady uzyskał dofinasowanie ze środków NFOSiGW za co serdecznie dziękuję. Łączna kwota dofinansowania to 128 mln zł, w tym ponad 64 mln zł to dotacja. Szacujemy, że całkowity projekt może wynieść nawet ok. 158 mln zł – dodał Czesław Renkiewicz, który zaznaczył, że realizacja projektu nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie polityczne oraz dobra współpraca z Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego, który dał zielone światło do realizacji tej inwestycji poprzez Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.

- Zdecydowaliby się na ten projekt z uwagi na rosnące koszty gospodarki odpadowej, co przekłada się na ceny odbioru odpadów jakie płacą mieszkańcy ale także wzrost cen ciepła, co spowodowane jest rosnącymi kosztami produkcji energii z węgla. Ciepłownictwo podobnie jak cała energetyka stoi w obliczu poważnego wyzwania jakim jest dekarbonizacja. Dzięki tej instalacji suwalski PEC spali o ok 9 tysięcy ton węgla mniej. Wyemituje również mniej CO2 za które trzeba zapłacić – powiedział Zbigniew Walendzewicz Prezes PGO.

Instalacja zostanie wybudowana w sąsiedztwie dzisiejszego PECu. Ciepło wyprodukowane w trakcie spalania trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej. Paliwem będą oczywiście odpady pochodzące od naszych mieszkańców.

Bardziej szczegółową charakterystykę instalacji znajdą Państwo w pliku w załączniku pod zdjęciami.

21
Grudzień