Aktualności

Ważna informacja ws. rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą zasad związaną z dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych do suwalskich placówek oświatowych.

Rekrutacja do przedszkoli


Do dnia 20 marca 2020 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami (potwierdzeniem spełniania kryteriów naboru) w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.
Rodzice, którzy wypełnili wniosek o przyjęcie dziecka drogą elektroniczną, a nie dostarczyli jeszcze dokumentów do jednostki pierwszego wyboru, są proszeni o skorzystanie z dwóch sposobów:
1.    Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie www.um.suwalki.pl;
2.    Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. - zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila lub telefonicznie.
 
 
 

Rekrutacja do Szkół Podstawowych


Do dnia 20 marca 2020 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja do klas I szkół podstawowych (dotyczy kandydatów spoza obwodu) na rok szkolny 2020/2021. Podstawą zapisania dziecka jest złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzice, którzy wypełnili wniosek o przyjęcie do klasy I, a nie dostarczyli jeszcze dokumentów do jednostki, są proszeni o skorzystanie z dwóch sposobów:
1.    Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach szkół lub na stronie www.um.suwalki.pl;
2.    Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. - zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentów w szkole (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila lub telefonicznie.

16
Marzec