Aktualności

Znamy wyniki matur w Suwałkach

Uczniowie suwalskich szkół ponadpodstawowych poznali dziś swoje wyniki matur. Najlepsze rezultaty mieli absolwenci I, II i III Liceum Ogólnokształcącego. Średnia z matur w Suwałkach jest zbliżona do tych osiągniętych na poziomie naszego województwa oraz całego kraju.
 
Na podstawie danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym roku egzamin maturalny na poziomie podstawowym pisało 626 uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki.
 
Najwyższy wynik z języka polskiego uzyskali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach – 75%.

Najwyższy wynik z matematyki uzyskali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach – 81%.

Najwyższy wynik z języka angielskiego uzyskali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach – 90%.

Średni wynik Miasta Suwałki z języka polskiego wyniósł 63%.
Dla porównania:
Miasto Łomża –64%, Miasto Białystok – 60%, województwo – 58%, kraj – 61%.
 
Średni wynik Miasta Suwałki z matematyki wyniósł 62%.
Dla porównania:
Miasto Łomża – 66%, Miasto Białystok – 68%, województwo – 63%, kraj – 63%.
 
Średni wynik Miasta Suwałki z języka angielskiego wyniósł 76%.
Dla porównania:
Miasto Łomża – 76%, Miasto Białystok – 80%, województwo – 76%, kraj – 78%.

W załączniku poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie wyników w poszczególnych szkołach.
 

09
Lipiec