Aktualności

ZST Wiarygodną Szkołą

W ramach Programu Wiarygodna Szkoła - Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach otrzymało wyróżnienie Wiarygodnej Szkoły. Uczestnicząc w Programie, szkoła spełniła warunki zawarte w Regulaminie Programu i jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom.

Dzięki udziałowi w Programie Technikum nr 3 w Suwałkach uzyskało Certyfikat Wiarygodna Szkoła za rok szkolny 2013/2014, którego posiadanie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły zarówno w Suwałkach, jak też w całym regionie. Dzięki Certyfikatowi Uczestnik Programu wzmacnia również swoją pozycję wśród innych szkół jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż Szkoły i właściwe jej zarządzanie

08
Lipiec