Aktualności

,,

Suwalski Budżet Obywatelski 2023 – realizujemy projekty Suwalczan

Są już rozstrzygnięte przetargi na dwie duże inwestycje w ramach SBO 2023. Projekty z grup mikro i małych są na różnym etapie realizacji. Dzięki osiągniętym oszczędnościom przy wyłonieniu firm istnieje duża szansa, że uda się zrealizować 3 dodatkowe projekty, które nie były wcześniej uwzględnione. Zapraszamy do zapoznania się z informacją ze stanu realizacji inwestycji oraz datami postępowania na rok przyszły.

„MIKRO”  PROJEKTY

 1. POUKŁADAJ SOBIE RAKA! - projekt nr 3 – 15 000 zł – głosów 1442. W trakcie realizacji - przeprowadzony został otwarty konkurs ofert. Została zawarta umowa.
 2. Zaopiekujemy się suwalskimi kotami wolno żyjącymi – program profilaktyki i leczenia - projekt nr 2 – 15 000 zł – głosów 818. W trakcie realizacji - zostały zawarte umowy.
 3. Dźwięki lata - projekt nr 9 – 15 000 zł – głosów 733. W trakcie realizacji - realizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury.
 4. Suwalska akcja kastracja ! - projekt nr 7 – 15 000 zł – głosów 475. W trakcie realizacji - zostały zawarte umowy.
 5. Domki dla jeży w Suwałkach - projekt nr 4 – 6 000 zł – głosów 461. W trakcie realizacji - realizowany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 6. ZIELEŃ przy ul. Wierusza - Kowalskiego 23b - projekt nr 6 – 15 000 zł – głosów 374. W trakcie realizacji - realizowany przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 7. PIKNIK RODZINNY FRANCISZKAŃSKA - projekt nr 1 – 15 000 zł – głosów 366. W trakcie realizacji - ogłoszono konkurs ofert otwarcie do 8 maja.

„MAŁE”  PROJEKTY
 1. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 5 - projekt nr 9 – 150 000 zł – głosów 1155. Jest zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A na kwotę 168 464,37  zł. Termin realizacji: 25.07.2023r. Prace zostały zakończone trwa procedura odbioru.
 2. „Zielona Aleja Osiedla Hańcza” – zagospodarowanie terenów zielonych - projekt nr 10 – 150 000 zł – głosów 606. Jest zawarta umowa z firmą Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz Kamil Stankiewicz  na kwotę  153 258,00  zł. Termin realizacji: 14.09.2023r..
 3. ZIELONA PÓŁNOC - projekt nr 7 – 150 000 zł – głosów 599. W trakcie uzyskiwania zgłoszenia robót w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej i przygotowywania dokumentów przetargowych.
 4. Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów - projekt nr 4 – 150 000 zł – głosów 471 „Przebudowa ul. Moniuszki w Suwałkach, chodnik i ścieżka dla rowerów – BO”. Jest zawarta umowa z firmą Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz Kamil Stankiewicz na kwotę 145 741,84 zł. Termin realizacji 05.08.2023r.

 
„DUŻE” PROJEKTY
 1. TĘŻNIA SOLANKOWA - projekt nr 1 – 900 000 zł – głosów 1893

Otwarcie ofert nastąpiło 3 kwietnia 2023r. są analizowane dokumenty. 
Rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT z Libiąża na kwotę 566 999,25  zł.  Termin realizacji 170 dni od daty podpisania umowy.

2. "W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina" budowa i rewitalizacja terenu obok boiska "Orlik"  w Suwałkach przy ulicy Pileckiego - jako miejsce spotkań pokoleń i rodzin mieszkańców Suwałk - projekt nr 2 – 600 000 zł – głosów 784. Rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma Tomasz Stankiewicz Kamil Stankiewicz Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. na kwotę 676 500,00  zł. Termin realizacji 170 dni od daty podpisania umowy.

W związku z tym, że w puli projektów dużych pojawiły się oszczędności, a zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej niewykorzystane środki zostaną przekazane na zwiększenie puli w kategorii kwotowej projektów, w której znalazła się największa liczba projektów – w tym przypadku do puli projektów małych. Dlatego też wszystko wskazuje na to, że uda się wprowadzić do realizacji następujące projekty :
 1. Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - projekt nr 13 – 150 000,00 zł – głosów 412
 2. Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. KAMENA w Suwałkach - projekt nr 3 – 106 261,77 zł – głosów 363
 3. Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - projekt nr 8 – 50 000,00 zł – głosów 341

 

Informacje o SBO na rok 2024


Kwota Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024r. wynosi 2 800 000,00 zl. Pieniądze będą podzielone w następujący sposób: l) projekty mikro o wartości nieprzekraczającej l5 tys. zl - pula środków 100 tys. zl; 2) projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zl - pula Środków 600 tys. zl; 3) projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zl - pula Środków 2 100 tys. zl.

Harmonogram konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok będzie następujący:
 • od I2 do 23 czerwca 2023 r. Składanie przez mieszkańców Miasta Suwałki propozycji projektów
 • od 26 czerwca do 7 lipca 2023 r. Weryfikacja propozycji
 • l0 lipca 2023 r. Ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji
 • od 10 do 14 1ipca 2023 r Składanie odwolań
 • od 17 do 21 1ipca 2023 r Rozpatrzenie odwołań
 • 24 lipca 2023 r. Zamieszczenie opisów projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
 • od l8 września do 29 września 2023 r. Glosowanie nad propozycjami
 • od 2 do 27 października 2023 r Liczenie slos6w 30 października 2023 r. Ogłoszenie wynik6w konsultacji

02
Maj