Aktualności

100. Rocznica Wyzwolenia Suwałk

Wyjątkową rocznicę będą w sierpniu tego roku świętowały Suwałki. Mowa o 100. rocznicy wyzwolenia miasta 24 sierpnia 1919 roku. Uroczyste obchody z okazji tego wydarzenia władze Suwałk zaplanowały na 3 dni, od 23 do 25 sierpnia. Będą wystawy, projekcje filmów, msza w intencji suwalczan, odsłonięcie muralu, koncerty, widowisko historyczne, piknik rodzinny, potańcówka, a nawet Sztafeta Niepodległości Suwałki-Sejny.

100. Rocznica Wyzwolenia Suwałk

Program uroczystości:

23 sierpnia
14.00 PIERWSZE DNI NIEPODLEGŁOŚCI
otwarcie wystawy
Archiwum Państwowe w Suwałkach

15.30 WYSTAWA OTWARTA pamiątki po ułanach,
gabloty, tablice informacyjne, zdjęcia, muzyka
plac przy pomniku gen. Dwernickiego,
ul. K. Brzostowskiego

18.00 NIEPODLEGŁE SUWAŁKI W FILATELISTYCE I NUMIZMATYCE
otwarcie wystawy
Suwalski Ośrodek Kultury

19.00 Odsłonięcie orłów posadowionych
na słupach zabytkowej bramy wjazdowej
do dawnych koszar 2. Pułku Ułanów
Grochowskich im. gen. Dwernickiego
ul. gen. K. Pułaskiego

20.00 PROJEKCJA FILMU „ŚLUBY UŁAŃSKIE”
historia kawalerii w Polsce i na Suwalszczyźnie
plac przy pomniku gen. Dwernickiego,
ul. K. Brzostowskiego

24 sierpnia
12.00 Msza św. w intencji suwalczan.
Poświęcenie sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej
konkatedra pw. św. Aleksandra

13.30 Oficjalne uroczystości, wręczenie
sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej
pomnik Marszałka J. Piłsudskiego oraz
pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej

15.15 Odsłonięcie muralu
zbieg ulic T. Kościuszki i 24 Sierpnia

16.00 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI SUWAŁK koncert
park Konstytucji 3 Maja

18.00 REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
WOJSKA POLSKIEGO koncert
Suwalski Ośrodek Kultury

21.00 DZISIAJ ZIEMIA WASZA JEST WOLNĄ 
widowisko historyczne
plac przed Ratuszem 

25 sierpnia
9.00 Sztafeta Niepodległości Suwałki-Sejny
sadzenie dębów 100-lecia Niepodległości
park Konstytucji 3 Maja

14.30 PIKNIK RODZINNY SWIM RUN
sportowe zakończenie wakacji, gry, zabawy
i animacje dla dzieci
zalew Arkadia

18.00 WSZYSTKIE TAŃCE ŚWIATA potańcówka
zalew Arkadia

wydarzenie towarzyszące
18.00 GALA MONIUSZKOWSKA
VII Międzynarodowy Festiwal ARS MUSICA
Suwalski Ośrodek Kultury
 
Suwalszczyzna najpóźniej znalazła się w granicach Rzeczpospolitej. Suwałki odzyskały niepodległość dopiero 24 sierpnia 1919 roku. Po I wojnie światowej region stał się areną konfliktu polsko-litewskiego. Wprawdzie już w listopadzie 1918 roku ukonstytuowała się, stanowiąca organ polskiego samorządu, Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego, której celem było pokojowe przejęcie władzy, a w lutym 1919 roku odbyły się tutaj wybory do Sejmu Ustawodawczego, to wiosną 1919 roku stanowisko okupanta uległo radykalnej zmianie. W maju 1919 roku, za zgodą Niemców, do miasta wkroczyły oddziały wojsk litewskich, a w ślad za nimi milicja i urzędnicy. W końcu lipca, na skutek decyzji jakie zapadły na forum międzynarodowym, Litwini opuścili jednak Suwałki. Konflikt mimo to nie wygasł, a jego kulminacją był wybuch 23 sierpnia 1919 roku powstania sejneńskiego i trwające kilka dni polsko-litewskie walki o Sejneńszczyznę. W tym czasie Suwałki były już wolne, bowiem 24 sierpnia 1919 roku do miasta wkroczyły oddziały 41 Suwalskiego Pułku Piechoty. Niewiele ponad dwa tygodnie później, 12 i 13 września 1919 roku miasto podejmowało z wizytą Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Marszałek wygłosił przemówienie, w którym powiedział do mieszkańców Suwałk: ,,Dzisiaj ziemia wasza jest wolną”.

23
Lipiec