Aktualności

100 tys. zł na dotacje dla ROD

Prezydent Suwałk ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Suwałkach. Swoje wnioski przedstawiciele ROD`ów mogą składać do 15 maja 2019r.
- Działanie te zapoczątkowaliśmy w 2017 roku jako pierwsi w kraju. Muszę przyznać, że spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarządów suwalskich ogrodów działkowych. Każda ich inicjatywa, która wpłynie na poprawę warunków do korzystania z terenów ma olbrzymią szansę by otrzymać dofinansowanie. Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji do rozdysponowania jest 100 tysięcy złotych – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
Zarządzenie Nr 123/ 2019 z dnia 2019-03-13 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki przeznaczonej na dofinansowanie realizacji celu publicznego tworzącego warunki dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Suwałki.

W ubiegłych latach przekazano już ponad 20 dotacji na łączną kwotę 200 tysięcy złotych.
Poniżej lista tego na co przeznaczone środki finansowe przekazane w ramach dotacji zostały wykorzystane w 2018 roku:
1.Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa” w Suwałkach przy ul. Sianożęć na utwardzenie nawierzchni Alejki Malwowej o długości 106,5 m kostką brukową betonową w wysokości 25 000 zł
2.Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „im. Jaćwingów” w Suwałkach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Czarnoziem:
na zakup, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczeń – monitoringu przy bramie wjazdowej do ogrodu od ul. Czarnoziem z uwagi na poprawę bezpieczeństwa i porządku w wysokości 4100 zł
na wymianę części ogrodzenia zewnętrznego ogrodu 350 mb tj. zakup siatki ogrodzeniowej, słupków ocynkowanych, drutu z uwagi na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wyszyńskiego w wysokości 5 500 zł
3.Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „im. M. Konopnickiej” w Suwałkach przy ul. Zastawie, ul. Lotniczej:

  • na modernizację istniejących skrzynek energetycznych szt. 3 i montażu nowych szt. 3, wymiany kabla energetycznego o dł. 160 mb, przeniesienia liczników poboru energii elektrycznej z altan do skrzynek energetycznych oraz montażu dodatkowych liczników wobec odbiorców z poszczególnych altan w wysokości 5 600 zł

  • na wybudowanie sanitariatów w świetlicy ogrodowej. Przewidziane są po dwa oczka- damskie i męskie z tym, że po jednym z nich z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w wysokości 4 800 zł

  • na poprawę nawierzchni na Alejce Różanej i Alejce Goździkowej na długości 900 mb w wysokości 3 500 zł

  • na wymianę części ogrodzenia długości 30 mb i wymianie bramy wjazdowej od ul. Zastawie w wysokości 3 450 zł

  • na montaż elektrozaworów w 3 hydroforniach i zaworów przelotowych na sieci  wodociągowej ogrodu w wysokości 3 250 zł

 
4. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Hańcza” w Suwałkach, przy ul. Sportowej na zagospodarowanie terenu wspólnego w stylu ogrodu jordanowskiego: huśtawka z dachem pokryta gontem bitumicznym, domek dla dzieci z piaskownicą, zjeżdżalnią i huśtawkami pokryty gontem bitumicznym, ławy ogrodowe dł. 2 m- szt.8, pergola, grill z elementów betonowych, kosze na śmieci w wysokości 11 000 zł
5. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Malinka” w Suwałkach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego:
  • na utwardzenie kostką betonową Alejki Tulipanowej – 200 m2 wraz z ustawieniem obrzeży betonowych w wysokości 8 344 zł

  • na wymianę ogrodzenia zewnętrznego ogrodu o długości 260 mb tj. zakup siatki, słupków ocynkowanych, drutu z uwagi na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wyszyńskiego w wysokości 3 800 zł

6. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka” w Suwałkach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na zagospodarowanie placu ogólnoogrodowego: ławki ogrodowe szt. 10, oświetlenie terenu rekreacyjnego: słup oświetleniowy szt. 1, ogrodzenie zewnętrzne dwóch działek ogrodowych, tablica informacyjna planu zagospodarowania ROD „Borówka” w wysokości 4 999 zł

19
Marzec