Aktualności

11 listopada w Suwałkach

Uroczystości w Suwałkach rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Później uroczystość przeniosła pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzień wcześniej z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się IV suwalski bieg niepodległości, w którym wzięło udział ponad 300 Suwalczan.

Jeszcze wcześniej, przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów Dnia Niepodległości, władze Suwałk złożyły kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w swoim przemówieniu przypomniał historię odzyskania przez Polskę i Suwałki niepodległości. Nawiązał też do wydarzeń, które dzieją się na świecie,

Listopad to miesiąc, który jest przypomnieniem, jak wielką wartością dla człowieka jest wolność za odzyskanie której ponieśliśmy tak wysoką cenę. Świadczą o tym liczne cmentarze, ofiary z życia, powstania zakończone klęską, cierpienia, zsyłki na Sybir i życie z dala od ojczyzny  – powiedział Prezydent SuwałkTrzeba pamiętać, że wolna ojczyzna to nie tylko powód do chluby ale i wielki obowiązek. By mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych i mniej popularnych. To rola nie tylko dla nauczycieli i rodziców ale wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za wychowanie i kształtowanie młodego pokolenia – dodał Czesław Renkiewicz.

Głos zabrali również parlamentarzyści: Posłowie na Sejm RP Jarosław Zieliński i Jacek Niedźwiedzki oraz Marek Komorowski, Senator RP.

Żołnierze z 14 Pułku Przeciwpancernego zostali mianowani na kolejne wyższe stopnie wojskowe. Był apel poległych oraz salwa honorowa.

Zebrani pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Suwalczanie złożyli kwiaty.

Po południu w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert „Zachowajmy Polską Duszę”.

Narodowe Święto Niepodległości to swoiste  urodziny naszej ojczyzny. Po 123 latach zaborów nasz kraj odrodził się na nowo odzyskując swoją państwowość. Symbolicznym momentem tych ponownych narodzin był 11 listopada 1918 roku. W tym dniu zakończyła się I wojna światowa, która była konfliktem między zaborcami. W okresie zaborów, które dotyczyły aż sześciu pokoleń naszych przodków podejmowano różne metody walki o odzyskanie niepodległości i utrzymanie tożsamości narodowej. Było to o tyle istotne, gdyż zaborcy prowadzili usilne działania mające na celu wynarodowienie poprzez rusyfikację i germanizację. Powstania narodowe jak listopadowe, krakowskie czy styczniowe mimo bohaterskiego zrywu nie przyniosły spodziewanego efektu jakim miała być wolność. Działo się tak z powodu ogromnej przewagi militarnej i współpracy zaborców przy ich tłumieniu. Przelana krew powstańców nie poszła na marne. Stanowiła spoiwo narodowe. Pamięć o nich była żywa w kolejnych pokoleniach i była pieczołowicie przechowywana.

11
Listopad