Aktualności

26 mln zł trafi do Suwałk na kolejne inwestycje

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 oraz remont i modernizacja ul. Franciszkańskiej. Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na te dwie inwestycje. W poniedziałek (30 maja) podane zostały informacje na temat przyznanych środków dla samorządów w całym kraju.

Na prace w SP4 z rządowej dotacji Miasto otrzyma aż 21.250.000 zł.

- Wykonana dwa lata temu rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wciąż nie spełnia zapotrzebowania na miejsce w tej placówce. Duża liczba nowo budowanych osiedli w południowej części Suwałk powoduje, że mieszka tam coraz więcej dzieci. Dlatego też pracujemy już nad koncepcją rozbudowy tej placówki nie tylko o nowe powierzchnie edukacyjne ale także i halę sportową – dodaje Prezydent Suwałk.

Szkoła liczy obecnie 35 oddziałów (klasy od I do VIII) i uczęszcza do niej 824 uczniów. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2026/2027 ilość oddziałów wzrośnie do 41 (klasy od I do VIII). Po rozbudowie (I etap), w szkole są 32 sale lekcyjne, w tym 3 mniejsze i już obecnie dzieci uczą się w systemie zmianowym.

W ramach rozbudowy planuje się: wybudowanie nowego pawilonu na 12 oddziałów szkolnych, wybudowanie nowego budynku sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu. Przewidywana wartość inwestycji to ponad 20 mln zł.
 
W przypadku ulicy Franciszkańskiej istotną kwestią jest remont z uwagi na to, że już teraz znajdują się tam kameralne osiedla składające się z kilku budynków o nowoczesnej zabudowie. Dodatkowo przy ul. Szpitalnej niedawno oddano do użytkowania dwa budynki mieszkalne, a kolejne cztery o łącznej liczbie mieszkań  247 są w trakcie realizacji. Ważne jest też to, że Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. planuje budowę przy ul. Franciszkańskiej sześciu budynków wielorodzinnych, w których powstanie ponad 300 mieszkań. Przewidywana wartość inwestycji to prawie 5 mln zł. Z Polskiego Ładu na ten cel uzyskano 4.750.000 zł.

- Dziękuję za te środki, które z pewnością pomogą nam w realizacji obu zadań. Dziękuję też wszystkim osobom, które pomogły nam w ich pozyskaniu. Cieszę się, że wykonamy kolejne potrzebne inwestycje, na które czeka wielu Suwalczan – podsumowuje Prezydent Suwałk.

30
Maj