Aktualności

30 lat Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej

30 lat istnienia świętowała w  13 czerwca społeczność  Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

Po uroczystej mszy świętej w szkole odbyła się akademia w której uczestniczyli zaproszeni goście: Paweł Krutul wicewojewoda podlaski, Roman Rynkowski zastępca prezydenta Suwałk, Dorota Sidorowicz naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego. Były przemówienia, wspomnienia,  gratulacje, prezenty i kwiaty.

Szkoła powstała z inicjatywy ks. Jerzego Zawadzkiego – ówczesnego proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. W 1994 r. została wpisana do Rejestru Placówek Niepublicznych  jako Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska w Suwałkach. Była pierwszą tego typu placówką w kraju. Po śmierci ks. Jerzego Zawadzkiego (2007 r.) kuratelę nad Szkołą przejął nowy Proboszcz parafii – Ks. Jarema Sykulski. Pierwszym nauczycielem i dyrektorem placówki był Jacek Milewski.  Obecnie funkcję dyrektora pełni Małgorzata Osowska. W ciągu trzydziestu lat funkcjonowania jej mury opuściło 345 absolwentów.

Od 20 maja 2011 roku Szkoła funkcjonuje jako Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Zmiana rodzaju Szkoły na integracyjną stała się zasadna ponieważ duża liczba dzieci romskich posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz o zagrożeniu z niedostosowaniem społecznym (wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne).Nadal istnieje konieczność objęcia nie tylko dzieci romskich, ale i polskich specjalistyczną pomocą oraz wdrażania odpowiedniego dla deficytów rozwojowego procesu wychowawczo-dydaktycznego, który w szkole masowej możliwy jest jedynie w warunkach oddziału integracyjnego. Nadal organem Prowadzącym Szkołę jest parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Organem Nadzorującym jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Szkoła jest szkołą poza obwodową i przyjmuje uczniów z innych szkół, w zależności od potrzeb – przez cały rok szkolny. Siedzibą Szkoły jest budynek parafialny. Adres: ul. Kościuszki 58, 16-400 Suwałki, tel.(87)566 39 37. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę, w tym nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia niezbędne do właściwego rozwoju dzieci i ich funkcjonowania. Są to miedzy innymi zajęcia:
– rewalidacyjne,
– logopedyczne,
– psychologiczne,
– korekcyjno-kompensacyjne,
– wyrównawcze,
– inne w zależności od potrzeb uczniów

W Szkole zatrudnione są także Asystentki Romskie, które pełnią dodatkową kuratelę nad dziećmi romskimi i wspomagają pracę nauczycieli w ramach poszerzania wiedzy, co do obyczajów i kultury Romów.

13
Czerwiec