Aktualności

50 lat z muzyką

Jubileusz 50-lecia istnienia świętowała Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach. Przez te lata szkoła wykształciła setki muzyków, którzy rozsławiają jej imię w kraju i za granicą. Bogactwem szkoły są też doskonali pedagodzy i nowoczesna baza edukacyjna. 
Osiągnięć gratulowali dyrektorowi szkoły Bernardowi Michniewiczowi m.in. władze Suwałk. Z tej okazji odbył się też okolicznościowy koncert, w którym prezentowali się najbardziej utalentowani uczniowie. 

- Gratuluję pięknego jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. To dzięki wysiłkowi wielu pokoleń wspaniałych pedagogów i uczniów oraz takich gwiazd jak Kamila Sacharzewska zawdzięczamy, że Suwałki mogą pochwalić się dziś placówką na tak wysokim poziomie – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk na uroczystej gali. - Jubileusz cieszy tym bardziej, że możemy go obchodzić w zmodernizowanym obiekcie, który spełnia najwyższe standardy i służy nie tylko społeczności szkolnej, ale także mieszkańcom Suwałk. Życzę Państwu kolejnych wielu lat sukcesów i okazji do rozwijania talentów młodych ludzi. I niech wszystko gra każdego dnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Suwałkach – dodał Prezydent Suwałk.


***
Historia kształcenia muzycznego w Suwałkach rozpoczęła się 1954 roku i wiąże się z Janiną Kraśko, wybitnym pedagogiem, muzykiem. W tym roku powstało Społeczne Ognisko Muzyczne, które wychowało kilka pokoleń młodych suwalczan. Jednym z pierwszych nauczycieli ogniska był Paweł Wawrzyniak, który również znacząco zapisał się w historii kształcenia muzycznego w naszym mieście. Pod koniec lat sześćdziesiątych Ognisko Muzyczne uzyskało tytuł najlepszej placówki w Polsce. Prowadziło kształcenie w klasie: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary. Funkcjonował też chór.

Ognisko dało podstawy do stworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach. W 1973 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powołano Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki 62. W latach 70. szkoła zyskiwała na znaczeniu i stała się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego miasta. Powstały nowe klasy instrumentalne: trąbki, fletu, klarnetu, wiolonczeli.

W 1974 roku utworzono filię w Augustowie, a rok później - punkt nauczania w Sejnach.

W 1980 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki przekształcono PSM I st. w Państwową Szkołę Muzyczną I i II st.
Dzisiaj PSM I i II stopnia w Suwałkach prowadzi nauczanie gry na gitarze, fortepianie, organach, akordeonie, klarnecie, saksofonie, flecie, trąbce, fagocie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, perkusji i w śpiewie solowym. Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: w I stopniu - cykl czteroletni lub sześcioletni dla dzieci w wieku 7-16 lat oraz w II stopniu - cykl sześcioletni na wydziale instrumentalnym i czteroletni na wydziale wokalnym.

02
Marzec