Aktualności

Będą nowe autobusy i system roweru miejskiego

Kolejny krok do wymiany taboru autobusów komunikacji miejskiej w Suwałkach. Władze miasta pozyskały na ten cel blisko 26 mln zł z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Cały projekt pochłonie blisko 30 mln zł. Dzięki jego realizacji zakupionych zostanie 15 nowych autobusów, system roweru miejskiego, zostaną wyremontowane drogi oraz budynek warsztatowy w bazie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Szczegóły zawiązane z realizację projektu przedstawili dziennikarzom na konferencji prasowej: Łukasz Kurzyna, zastępca Prezydenta Suwałk oraz Dariusz Przybysz, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach.
- Na przełomie września i października tego roku chcemy już ogłaszać przetargi zarówno na zakup autobusów jak i dostawę systemu roweru miejskiego. Prawdopodobnie w czerwcu przyszłego roku mieszkańcy Suwałk będą mogli korzystać już z rowerów, a w grudniu z nowych autobusów – poinformował Łukasz Kurzyna - Jest to drugie największe w historii naszego miasta dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej jakie udało nam się pozyskać - dodał Kurzyna.
Projekt pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap” jest kolejnym etapem poprawy jakości komunikacji publicznej w naszym mieście.
W ramach projektu założono następujące działania:

  • zakup 15 szt. niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej na gaz CNG (w tym 11 szt. o dł. ok. 12 m, 3 szt. o długości ok. 10,5 m, 1 szt. o dł. ok. 18 m);
  • wdrożenie miejskiego systemu roweru publicznego obejmującego m.in. 12 stacji rowerowych (w tym 3 stacje do ładowania rowerów elektrycznych) z terminalami i stojakami, zakup 120 rowerów w tym: rowery tradycyjne (108 szt.), rowery elektryczne (10 szt.) i tandemy (2 szt.) wraz z systemem IT do obsługi i zarządzania rowerem miejskim; 
  • budowę infrastruktury do obsługi transportu miejskiego oraz poprawy bezpieczeństwa pasażerów (przebudowa ul. Daszyńskiego obejmująca m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika, zatoki i przystanku, zjazdów oraz rozbudowa ul. Leśnej wraz z połączeniem do ul. Raczkowskiej i przebudową skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Raczkowską i Wojczyńskiego);
  • zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej/ITS (15 szt. monitorów i 2 kompletów tablic informacyjnych do obecnych autobusów i 10 szt. tablic elektronicznych na przystanki)
  • przystosowanie budynku warsztatu i diagnostyki PGK do obsługi autobusów CNG;
  • działania informacyjne i edukacyjne dot. popularyzacji i promocji transportu publicznego, transportu nisko i bezemisyjnego, systemu roweru publicznego (tj. Europejski Dzień bez Samochodu, Festyn ekologiczny, ulotki/broszury z zakresu promocji ekologicznego transportu).

- Również w tym roku planujemy ogłosić przetarg na dostawę gazu CNG pod potrzeby nowych autobusów. Firma, którą wyłonimy będzie odpowiedzialna za dostawy paliwa – poinformował Dariusz Przybysz, Prezes PGK w Suwałkach.
Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości powietrza w Suwałkach poprzez ograniczenie zanieczyszczeń m.in. dwutlenku węgla (tj. redukcja CO2 o 62,5%
w stosunku do stanu obecnego) i innych szkodliwych związków jak również przyczynią się do redukcji emisji hałasu ponieważ nowe jednostki będą znacznie cichsze od obecnych.
Zakup nowoczesnego taboru w połączeniu z systemem roweru miejskiego doprowadzi do trwałej zmiany schematów mobilności mieszkańców, redukcji zatłoczenia komunikacyjnego i ograniczenia hałasu. Projekt stanowi też istotny element programu rewitalizacji miasta i z tego tytułu otrzymał tzw. premię rewitalizacyjną z Budżetu Państwa w wysokości ok. 2,5 mln zł.
Budżet projektu:
  • Wartość całkowita projektu: 29.832.664,25 zł
  • Wartość wydatków  kwalif. 29.677.111,93 zł
  • Kwota dofinans. z EFRR i budżetu państwa: 25.945.399,25 zł (w tym: EFRR: 23.444.918,40 zł i Budżet Państwa:  2.500.480,85 zł)
  • Okres realizacji: wrzesień 2019 r. – sierpień 2021 r.

 
- W imieniu Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza oraz wszystkich Suwalczan chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi Województwa Podlaskiego za przyznane naszemu miastu dofinansowanie. Dzięki tym środkom udoskonalimy system komunikacji miejskiej – podsumował Łukasz Kurzyna, zastępca Prezydenta Suwałk.

16
Wrzesień