Aktualności

Będzie jaśniej, bezpieczniej i oszczędniej

Będzie jaśniej, bezpieczniej i oszczędniej – w Suwałkach zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. Łączny koszt inwestycji to 2,5 mln zł, zaś dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniesie 1,9 mln zł. Wymiana oświetlenia pozwoli na oszczędności zużycia energii sięgające prawie 70 procent. Poza Suwałkami, beneficjentem projektu jest Grajewo. W poniedziałek (13 maja) w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy na dofinansowanie projektów. W spotkaniu wzięli udział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski, samorząd województwa reprezentowali marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Stanisław Derehajło.

- Projekty, które będą realizowały samorządy Suwałk i Grajewa pozwolą zaoszczędzić pieniądze, wpłyną bardzo pozytywnie na środowisko, ale też unowocześnią systemy oświetleniowe w obu miastach – mówił podczas spotkania marszałek Artur Kosicki – W tych działaniach łączy się wiele aspektów z różnych obszarów – wiążemy innowacyjność i ekologię, a także oszczędności, co z kolei ma ogromne znaczenie da budżetów samorządowych.

Projekt dotyczy wymiany starych, sodowych i rtęciowych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne LED-y. W Suwałkach wymianie zostanie poddanych 2184 lamp. Jak podkreśla Czesław Renkiewicz, dzięki tej inwestycji praktycznie całe miasto zyska nowe, energooszczędne i przyjazne środowisku oświetlenie.

- W naszym mieście jest około 6,5 tys. punktów świetlnych. Część z nich już wcześniej wymieniliśmy, a po realizacji tego projektu będziemy mieli prawie 6 tys. zmodernizowanych lamp ulicznych.

Wymiana oświetlenia ulicznego to z pewnością poprawa widoczności, a tym samym bezpieczeństwa. Ale są także inne pozytywy tej inwestycji – to przede wszystkim oszczędność zużycia energii, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i eliminację niepożądanych zjawisk, np. "zanieczyszczenia światłem". Jak informował Czesław Renkiewicz, w Suwałkach dzięki realizowanemu projektowi, oszczędności w zużyciu energii mogą wynieść około 67proc.
Zakończenie wymiany oświetlenia w Suwałkach planowane jest na ostatni kwartał 2020r.

***

Beneficjent: Miasto Suwałki
Tytuł projektu: „Jasno – oszczędnie – bezpiecznie modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II”
Wartość całkowita projektu: 2,5 mln zł
Dofinansowanie: 1,9 mln zł
Projekt dotyczy modernizacji 2184 opraw oświetlenia ulicznego w Suwałkach. Stare, sodowe i rtęciowe oprawy oświetlenia ulicznego zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami typu LED o obudowie aluminiowej z autonomiczną redukcją mocy. Siedem lamp będzie zasilanych panelami fotowoltaicznymi. Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, przede wszystkim stanu jakości powietrza w mieście. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przyczyni się też do podniesienia jakości życia mieszkańców, a wymiana opraw będzie miała wpływ na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Suwałkach oraz pozwoli w znaczący sposób na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i eliminację niepożądanych zjawisk, np. "zanieczyszczenia światłem".


Beneficjent: Miasto Grajewo
Tytuł projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo”
Wydatki ogółem: 3,7 mln zł
Dofinansowanie: 2,8 mln zł
Inwestycja dotyczy modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Grajewo. Polega na wymianie rtęciowych i sodowych opraw drogowych na oprawy LED (1766 sztuk) oraz montażu systemu zarządzania i sterowania, umożliwiającego redukcję mocy w godzinach późnonocnych. Dzięki temu poprawi się stan środowiska, w tym przede wszystkim jakość powietrza. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Grajewie oraz zmniejszy zużycie energii.


źródło: Wrota Podlasia
fot. Anna Augustynowicz / Wrota Podlasia

14
Maj