Aktualności

Będzie można odpracować zadłużenie

W Suwałkach mieszkańcy, którzy zasiedlają lokale socjalne i komunalne będą mogli odpracować zadłużenia czynszowe. To oferta skierowana do osób, które z różnych powodów nie są w stanie regulować należności wobec miejskiej spółki ZBM TBS. Odpracować zadłużenie będzie można poprzez proste prace na rzecz Miasta.

- Mamy kilkudziesięciu lokatorów, którzy niestety nie uiszczają opłat w określonych terminach dlatego też chcemy im pomóc w spłaceniu swoich długów na rzecz spółki ZBM TBS i oczywiście Miasta Suwałki – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk - Dla przykładu podam, że 54 osoby zalegają ze spłatą kwoty w przedziale od 2 do 10 tys. zł. Łącznie jest to 254 tys. zł. 28 osób jest winnych kwotę w przedziale od 10 do 20 tys. zł. Łącznie to kwota 390 tys. zł – wylicza Prezydent Suwałk.

W celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia wobec Miasta Suwałki, zostanie wprowadzona możliwość odpracowania zaległości do wysokości 10 tysięcy złotych w formie świadczenia rzeczowego.

Świadczenie rzeczowe będzie formą „zapłaty” umówionego zaległego czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. skieruje do dłużników pisemną informację o możliwości odpracowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach. Świadczenie będzie wykonywane na podstawie zawartej umowy przez zainteresowane strony.

Zakres świadczeń rzeczowych, które mogą być wykonywane w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach:
1) prace porządkowe np. sprzątanie, zbieranie i usuwanie śmieci, grabienie,
2) prace ogrodnicze np. pielenie, sadzenie, podlewanie,
3) prace pomocnicze remontowe  np. malowanie,
4) odśnieżanie ręczne
 

03
Sierpień