Aktualności

Białe wstążki, białe róże

W czwartek w ramach IV Suwalskiej Kampanii „Białej wstążki” podczas happeningu na ul. Chłodnej zorganizowanego w ramach IV Suwalskiej Kampanii „Białej wstążki” z rak Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk suwalczanki otrzymały białe róże a mężczyźni białe wstążki.

 

W samo południe, na ul. Chłodnej w Suwałkach suwalscy policjanci wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk Marka Buczyńskiego, Służbą Więzienną, Starostwem Powiatowym w ramach trwającej kampanii "Białej wstążki" wręczali kobietom białą różę jako symbol szacunku i sprzeciwu wobec stosowanej wobec nich przemocy. Natomiast mężczyźni otrzymywali białą wstążkę z apelem, aby nigdy nie stosowali takiej przemocy, a w przypadku zauważenia takiej sytuacji nie milczeli i nie akceptowali tego zjawiska. W ten sposób suwalscy policjanci chcą po raz kolejny zwrócić uwagę społeczeństwu na ważny i wciąż aktualny problem, jakim jest przemoc stosowana wobec kobiet.

Patronat nad kampanią objął: Prezydent Miasta Suwałk i Starosta Suwalski.

 

Partnerzy kampanii: Urząd Miasta w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Sąd Okręgowy i Rejonowy w Suwałkach, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach, Straż Graniczna w Rutce-Tartak, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Edukacji Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Służby Kuratorskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Suwalskie Stowarzyszenie Wybór, Fundacja EGO, Stowarzyszenie Pryzmat, placówki oświatowe i lokalne media.

Źródło: http://www.suwalki.policja.gov.pl

05
Grudzień