Aktualności

Debata na temat Strategii Rozwoju Ponadlokalnego MOF

7 grudnia br. w Parku Naukowo-Technologicznym "Polska-Wschód" w Suwałkach odbyło się spotkanie dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk (MOF).

Doradcy ze Związku Miast Polskich przedstawili wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród różnych grup suwalczan oraz mieszkańców Gminy Suwałki, w tym ankieta „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”. Przedstawiona diagnoza posłuży do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego MOF – czyli, działań które Miasto Suwałki będzie realizować wspólnie z Gminą Suwałki w oparciu o środki z Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Suwałk  - Czesław Renkiewicz, Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz, reprezentanci miejskich oraz gminnych jednostek, stowarzyszeń oraz prywatni przedsiębiorcy.

Po prezentacji Związku Miast Polskich odbyła się debata, podczas której zgłaszane były uwagi i przemyślenia, które z pewnością zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu finalnej wersji przedmiotowej strategii.

Prace nad Strategii Rozwoju Ponadlokalnego MOF będą nadal trwały, a następne spotkania odbędą się w formie online.

08
Grudzień