Aktualności

Dobry wynik I LO w Suwałkach

15 stycznia br. Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014. W prestiżowym rankingu, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej zajęło 101 miejsce.

Uzyskanie dobrej lokaty możliwe stało się dzięki wysokim wynikom z egzaminu maturalnego oraz osiągnięciach w olimpiadach przedmiotowych ( 33 miejsce w kraju- awans w porównaniu do ubiegłorocznego rankingu o 83 miejsca). W rankingu wojewódzkim „Jedynka” utrzymała ubiegłoroczne 6 miejsce.

W ogólnopolskim XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014 ocenie poddano 2.291 liceów ogólnokształcących i 1.867 techników, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych techników w Polsce.

 

03
Luty