Aktualności

Działają pro bono

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk spotkał się w środę (16 września) z członkami Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zajmuje się m.in. sporządzaniem projektu listy osób ubiegających się o mieszkanie komunalne. Osoby te pracują charytatywnie poświęcając swój wolny czas. Tylko w tym roku zajmą się 67 wnioskami. Przewodniczący Komisji może pochwalić się już 30-letnim stażem pracy na rzecz tego gremium.
 
W tym roku do spółki ZBM TBS wpłynęło 116 wniosków o przydział mieszkania komunalnego. 67 z nich spełnia kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej.. Teraz oceną tych wniosków zajmie się właśnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Została ona powołana przede wszystkim dla zapewnienia społecznej kontroli rozpatrywania wniosków.

Do jej zadań należy:
·         dokonywanie oględzin pomieszczeń zajętych przez osoby (wnioskodawców) ubiegające się o wynajem mieszkań,

  • dokonywanie oględzin pomieszczeń zajętych przez osoby (wnioskodawców) ubiegające się o wynajem mieszkań,
  • opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu,
  • sporządzanie projektu listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu,
  • rozpatrywanie i opiniowanie zastrzeżeń wnioskodawców do projektu listy rocznej,
  • sporządzanie listy rocznej oraz w miarę potrzeb listy rezerwowej.

- Działają Państwo społecznie, niektórzy z Was od wielu lat jak chociażby Pan Przewodniczący. Zwykłe „dziękuję” nie wystarczy. Zasługujecie na ogromny szacunek i uznanie za to, że nie oczekując żadnego wynagrodzenia poświęcacie swój czas, czas swojej rodziny i pracujecie na rzecz Miasta Suwałki – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który przekazał na ręce członków Komisji pamiątkowe medale z okazji 300-lecia Suwałk oraz jubileuszową Księgę 300-lecia Miasta.

16
Wrzesień