Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

We wtorek (21 listopada) kilkaset osób wzięło udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie zorganizowano w Parku Naukowo Technologicznym, gdzie odbył się koncert zespołu SOK band oraz pokaz iluzjonisty. Wcześniej były gratulacje, kwiaty, życzenia ale też nagrody i awanse dla pracowników miejskich instytucji pomocowych: MOPRu, Domu Pomocy Społecznej "Kalina", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

To spotkanie jest po to, aby podziękować Państwu za codzienny trud i pracę. Nasze jednostki pomocy społecznej funkcjonują bardzo dobrze. Realizujecie Państwo zadania, macie krąg osób, którym pomagacie - mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.W jednostkach jest zatrudnionych ponad 300 osób, najwięcej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W Państwa pracy konieczne są szczególne predyspozycje. Musicie wykazywać empatię, musicie codziennie „pokazywać” serce drugiemu człowiekowi, musicie być otwarci na człowieka i nie ulega wątpliwości, że tak codziennie pracujecie. Dziś chcemy Wam za to podziękować - podsumował Prezydent.

Życzenia złożył również Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec wraz z Radnymi: Mariolą Karpińską i Karolem Kornelukiem.

W miejskich jednostkach pomopcy społecznej zatrudnionych jest ogółem 317 pracowników (MOPR 173 osoby, DPS 111 osób, POW 23 osoby, ŚDS 10 osób). Wśród nich przeważającą liczbę stanowią kobiety bo aż 291. Najwięcej kobiet zatrudnionych jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (153).   

MOPR świadczeniami z pomocy społecznej obejmuje około 1600 rodzin liczących ponad 3 000 osób. DPS świadczy usługi całodobowe na rzecz 194 mieszkańców oraz 12 osób w dziennym pobycie, POW obejmuje opieką i wychowaniem 28 podopiecznych, dwa środowiskowe domy samopomocy świadczą usługi na rzecz ponad 70 podopiecznych.
 
Początkiem tworzenia zawodowych służb socjalnych był rok 1975. Już wtedy powstawały struktury i profesjonalne kadry pomocy społecznej, które w ramach jednostek służby zdrowia i terenowych organów administracji  organizowały pomoc mieszkańcom. Jednakże nowy rozdział w historii pomocy społecznej otworzyła ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, która nadała tej dziedzinie odpowiednią rangę i ustanowiła dzień 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego.
 

21
Listopad