Aktualności

„eSka” z Suwałk do Białegostoku – eksperci są na „tak”!

W tym tygodniu Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wziął udział w posiedzeniu „Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych” przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Tematem spotkania gremium była analiza przebiegu drogi łączącej Via Baltice z Via Carpatią. O przebiegu spotkania Prezydent poinformował Suwalczan podczas swego Q&A na Facebook.

Z pełnym zapisem wypowiedzi Prezydenta Suwałk na Facebook można zapoznać się TUTAJ (od 35:15). 

- Zajmowaliśmy się rozpatrzeniem analizy wielokryterialnej różnych wariantów połączenia Via Baltici i Via Carpatia poprzez drogi krajowe nr 8 lub 16 – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Analiza opracowana pod kątem środowiskowym, społecznym ,ekonomicznym i technicznym dała odpowiedź, że najkorzystniejszym i najlepszym rozwiązaniem będzie rozbudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej drogi krajowej nr 8 – wyjaśnia Czesław Renkiewicz.

Ten wariat przedstawiony przez specjalistyczną firmę zatrudnioną przez GDDKiA jest rekomendowany do dalszych prac koncepcyjnych i projektowych.

Przypomnijmy, że pod uwagę brano połączenie drogą S16 na trasie Ełk – Knyszyn dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem i S61 na węźle Guty. Najbardziej dyskusyjną kwestią było przecięcie drogi z przyrodniczo cenną doliną Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura 2000 na co już wielokrotnie zwracali uwagę nie tylko ekolodzy ale też samorządowcy.

Drugą kwestią było wydłużenie drogi w tym wariancie co pociągnęłoby za sobą istotne skutki ekonomiczne ale też i przyrodnicze.

- Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w konsultacjach społecznych kilka miesięcy temu wskazując, że właściwym kierunkiem jest rozbudowa drogi nr 8 do standardów ekspresówki. Mam nadzieję, że osoby decydujące o tej inwestycji wezmą pod uwagę głos ekspertów ale też i mieszkańców i ostatecznie to właśnie ten wariant zostanie zrealizowany – podsumowuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

20
Maj