Aktualności

Festyn ekologiczny dla uczniów klas III – VI suwalskich szkół podstawowych

W dniach 02.06.2022 r. – 03.06.2022 r. na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach odbywał się Festyn ekologiczny dla uczniów klas III – VI suwalskich szkół podstawowych. Organizatorem wydarzenia jest Prezydent Miasta Suwałk, w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej. Realizatorem była Fundacja EKOARKA z Jaworza.
W Wydarzeniu udział wzięło 8 szkół podstawowych – ponad 900 uczestników.
Festyn składał się z  6 warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień w zakresie odpadów komunalnych, elektroodpadów, odnawialnych źródeł energii, dbałości o środowisko:
1)      Mobilna Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii,
2)      Kino „bez prądu”,
3)      Eko-Memory,
4)      Przestrzenna Gra Planszowa,
5)      EKO-Domek,
6)      Wystawa „Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek”/ „Nie bądź jednorazowy”
 
Wydarzenie realizowane było w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki-IV etap” i zostało dofinansowane z Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

03
Czerwiec