Aktualności

Inauguracja roku szkolnego w nowej – starej szkole

Symboliczna inauguracja roku szkolnego w Suwałkach odbyła się we wtorek (1 września) w Szkole Podstawowej nr 4. To tu kosztem ponad 9,3 mln zł rozbudowano obiekt placówki, która powiększyła swoją powierzchnię niemal dwukrotnie. Nowy rok szkolny rozpoczyna się inaczej niż zwykle – w dobie pandemii koronawirusa. To oznacza, że uczniowie, nauczyciele oraz rodzice muszą stosować się do wielu nowych wytycznych.

11.865 uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny w tym 721 uczniów klas I szkół podstawowych oraz 889 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 1952 przedszkolaków w publicznych przedszkolach i 964 przedszkolaków w niepublicznych. Od września br. w Suwałkach powstaną dwa kolejne przedszkola niepubliczne. Wg statystyki w Mieście Suwałki wychowanie przedszkolnym objętych jest ponad 90 % dzieci. W tym roku w konkursie zostały wybrane 3 przedszkola niepubliczne, które oferują dodatkowych 89 miejsc i stosują zasady takie jak w przedszkolach publicznych.

1218 nauczycieli poprowadzi zajęcia w szkołach. Część nauczycieli podejmuje decyzje dotyczące urlopów zdrowotnych, wychowawczych bądź korzysta z uprawnień emerytalnych, również w niektórych  jednostkach dyrektorzy dokonują zmian organizacyjnych, więc liczba nauczycieli jeszcze ulegnie zmianie. W tym roku szkolnym jednostki oświatowe zatrudniają 473 pracowników administracji i obsługi. Do 3-latków w przedszkolach zostały zatrudnione woźne, dodatkowe wsparcie w opiece nad maluchami.

- Nowy rok szkolny będzie przede wszystkim dużym wyzwaniem z uwagi na koronawirusa. Nowe wytyczne, zmienione rozporządzenia w tym zakresie nałożyły na dyrektorów nowe obowiązki. Dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi będą na nowo organizować prace szkoły od 1 września- mówił podczas inauguracji roku szkolnego Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk - Szkoły złożyły  zapotrzebowanie do MEN na środki ochrony osobistej dla pracowników i uczniów oraz na płyny dezynfekujące. Przekazałem szkołom środki finansowe na zakup m.in. dodatkowych środków ochrony osobistej w tym przyłbic oraz termometrów bezdotykowych, ależ tez na zakup komputerów zarówno stacjonarnych jak i laptopów nauczycielom i uczniom – dodał Prezydent Suwałk.

Inauguracja roku szkolnego połączona była z przekazaniem do użytkowania rozbudowanej, nowej części Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

- Obserwujemy, że od kilku lat intensywnie rozbudowuje się południowa część Suwałk. Tylko w ostatnich kilku latach powstały tam 3 duże osiedla wielorodzinne, a w budowie jest już kolejne. Mieszkańcy tych osiedli to młodzi ludzie z dziećmi. Musimy zapewnić tym dzieciom miejsce i odpowiednie warunki do nauki – podsumowuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku szkoły wynosi 2 848,6 m2 natomiast kubatura 14 938,40 m3. Powierzchnia użytkowa rozbudowywanej części szkoły to 2 489,70m2 przy kubaturze 8 898,60m3.

W nowym obiekcie znajduje się 10 sal lekcyjnych, każda o powierzchni około 60 m2, w tym 5 z zapleczem, świetlica szkolna o powierzchni 108,78 m2, pokój nauczycielski o pow. 91,21 m2 z zapleczem socjalnym o pow. 16,80m2, biblioteka wraz z czytelnią o pow. 178,77 m2, pomieszczenia gospodarcze (porządkowe), szatnie, składnica akt, magazyny, łazienki: nauczycielskie, uczniowskie dziewczęce i chłopięce. Nowy budynek w całości dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: wyposażony jest w dźwig osobowy, dostosowane łazienki, dwie pochylnie.

01
Wrzesień