Aktualności

Informacja - dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych

W związku z przyznaniem środków finansowych przez Zarząd Województwa Podlaskiego na realizację  projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki”, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które złożyły w grudniu 2019r. deklarację udziału w przedmiotowym zadaniu o potwierdzenie dalszej chęci udziału na warunkach określonych w regulaminie.
 
Moce instalacji fotowoltaicznych zostały wyznaczone na podstawie zużycia energii elektrycznej, wg danych za rok 2018. W przypadku zakupu instalacji solarnej kwota dofinansowania została określona na podstawie liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Mając na uwadze fakt, iż procedura wyboru projektu została znacznie wydłużona, dane dotyczące zużycia energii, jak również liczby osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych mogły ulec zmianie.
 
W przypadku konieczności zaktualizowania danych w powyższym zakresie, proszę o przedłożenie faktur Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przedstawiających faktyczne zużycie energii elektrycznej za rok 2020 (dotyczy instalacji fotowoltaicznych), jak również potwierdzenie liczby osób w danym gospodarstwie domowym (dotyczy instalacji solarnych).
 
Potwierdzenie udziału wraz z aktualną informacją nt. zużycia energii elektrycznej i liczby osób, należy przesłać w terminie do 30.07.2021r., na adres e-mail rfz@um.suwalki.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o przesłanie pisma do Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (p.130), ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w ww. terminie.
 
Ponadto poniżej zostały zamieszczone materiały informacyjne na temat procedury realizacji projektu grantowego, w tym regulamin, wzór umowy grantowej jaka zostanie zawarta pomiędzy Miastem Suwałki, a właścicielem danej nieruchomości objętej projektem.
 

15
Lipiec