Aktualności

Informacja ws. zmian w rejestracji pojazdów

Urząd Miejski w Suwałkach informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące nakładania kar pieniężnych za:

  • niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Polski
  • braku zgłoszenia w terminie 30 dni nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski.

W celu uniknięcia kary należy zgłosić się z kompletem dokumentów do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji i złożenie odpowiedniego wniosku.

Wnioski dotyczące zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można również przesłać w formie elektronicznej w przypadku posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Komunikacji, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki .

Kary będą naliczane wyłącznie w przypadku pojazdów nabytych, zbytych i sprowadzonych po 31 grudnia 2019 r.

26
Luty