Aktualności

Jest nowa Strategia Promocji Miasta

Suwalscy Radni – choć nie jednogłośnie – przyjęli Strategię Promocji Suwałk do roku 2027 z perspektywą do roku 2030. Nad dokumentem pracowali mieszkańcy naszego miasta, którzy na co dzień zajmują się między innymi marketingiem w suwalskich firmach lub organizacjach czy instytucjach. Prace nad dokumentem trwały kilkanaście miesięcy.
 
- Formuła opracowania tego dokumentu była bardzo ciekawa, innowacyjna. Zgodzili się go stworzyć mieszkańcy Suwałk na co dzień pracujący w różnych suwalskich firmach, a zajmujący się marketingiem. Bardzo im dziękuję za to, że podjęli te wyzwanie. Ich praca to swego rodzaju wolontariat na rzecz Miasta, a to tym bardziej budujące, że te osoby chciały się tego podjąć – powiedział chwilę przed głosowaniem Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
 
Ponad roku poprzez cykliczne spotkania zespołu wypracowywana była idea promocji naszego miasta. Pomysłodawcą takiego rozwiązania był Kamil Klimek, Radny Rady Miejskiej.
 
- Osoby należące do zespołu poświęcały swój prywatny czas pracując na rzecz miasta. To budujące, że mamy w Suwałkach takich specjalistów, którzy czuli się na siłach by podjąć się napisania takiego dokumentu – mówił Kamil Klimek.

W skład, zespołu weszli:

 • Kamil Klimek – przewodniczący;
 • Eliza Kupich - sekretarz;
 • Daniel Bobrowski;
 • Dariusz Bogdan;
 • Sylwia Ciszewska;
 • Krzysztof Dawid Kowalewski;
 • Paweł Krzemiński;
 • Agnieszka Małka;
 • Wojciech Pająk;
 • Adrian Pietraszkiewicz;
 • Kinga Pietrzak;
 • Krystian Rolka;
 • Adriana Sadowska;
 • Justyna Siedlecka-Dziemian;
 • Marta Suchocka-Rolka;
 • Kamil Sznel;
 • Tomasz Szyszko;
 • Karol Marcin Świerzbin;
 • Aneta Wiewióra;
 • Emil Zagórski.

Strategia Promocji Miasta Suwałki do r oku 2027, z perspektywą do 2030 r. została przy gotowana z myślą o realizacji kompleksowego i szeroko zakrojonego programu działań promocyjnych miasta. Dokument jest kontynuacją założeń Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020. Należy podkreślić jednak, że od przyjęcia Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020, w sferze komunikowania się samorządu z mieszkańcami, turystami czy inwestorami zmienił się zarówno sposób w jaki się komunikujemy, jak i adresaci, czyli odbiorcy i jednocześnie uczestnicy miejskiego dialogu.

16 Radnych zagłosowało za przyjęciem dokumentu, 7 wstrzymało się od głosu.

Ze Strategią można zapoznać się pod TYM ADRESEM.

29
Marzec