Aktualności

Józef Gajewski patronem ronda

We wtorek (21 listopada) odbyła się symboliczna uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Józefowi Gajewskiemu, wieloletniemu Prezydentowi Suwałk. Tablica stanęła w sąsiedztwie ronda jego imienia. Nazwę rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Łąkowej Rada Miejska w Suwałkach nadała 24 listopada 2021 roku.

- Dziś Józef Gajewski skończyłby 75 lat. Te spotkanie ma wymiar symboliczny i sentymentalny. Państwa liczna obecność jest zaświadczeniem, że pamięć o wieloletnim Prezydencie Suwałk jest wciąż żywa i aktualna – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który wspomniał swoje lata współpracy wraz z Józefem Gajewskim.

Byłego Prezydenta Suwałk wspominali też bliscy współpracownicy m.in. Stanisław Kulikowski, były Redaktor Naczelny Tygodnika Suwalskiego oraz Radny Miejski oraz Janusz Krzyżewski, były Marszałek Województwa Podlaskiego.
Głos zabrał również Pan Tomasz Gajewski, syn śp. Józefa Gajewskiego

Dziękuję, że pamiętają Państwo o moim tacie. On w sercu nosił zawsze Suwałki. Suwałki były dla niego najważniejsze. On żył tym co się dzieje w tym mieście i co w nim można jeszcze zmienić – mówił Tomasz Gajewski.

Po, krótkich wystąpieniach została odsłonięta tablica upamiętniająca Józefa Gajewskiego.

Józef Gajewski urodził się 21 listopada 1948 roku w Olecku. W roku 1974 ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. Następnie w 1979 roku ukończył studia na Politechnice Białostockiej uzyskując tytuł mgr inżyniera. Swoje kwalifikacje podniósł poprzez studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie fmansów. Staż zawodowy rozpoczął w 1967 roku w Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego „Suwalczanka" w Suwałkach. Po odbyciu służby wojskowej w 1970 roku pracował na stanowisku kierowniczym w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko — Własnościowej w Suwałkach. Następnie od 1975 roku do 1981 pracował jako zastępca dyrektora w Suwalskich Zakładach Drobiarskich. Od roku 1981 do 1987 pełnił funkcję Prezydenta Miasta Suwałk. W latach 1987 — 1990 był Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Suwałkach. W latach 1987 —1992 był dyrektorem Izby Skarbowej w Suwałkach. W latach 1993 — 1996 był wicedyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Suwałkach. W roku 1996 pracował na stanowisku dyrektora w Izbie Skarbowej w Gdańsku. W latach 1996 -1999 był wicedyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Suwałkach. W okresie od 1999 do 2002 roku był naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Od 19 listopada 2002 roku do dnia śmierci ponownie sprawował funkcję Prezydenta Miasta Suwałk. Dwukrotnie wybrany w wyborach powszechnych. W okresie tych dwóch kadencji nastąpił dynamiczny i wszechstronny rozwój miasta. Rozpoczęto rewitalizację najstarszej części miasta, przebudowę i modernizację wielu ulic, w tym ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, powołano Park Naukowo — Technologiczny i rozpoczęto budowę jego siedziby. Zbudowano Aquapark. W 2010 roku rozpoczęła się budowa Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz remont i przebudowa stadionu piłkarskiego Klubu Sportowego „Wigry". W 2005 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w lipcu 2007 — Suwalska Orkiestra Kameralna, a w 2008 roku odbył się pierwszy Suwałki Blues Festival, zainspirowany festiwalem bluesowym w Notodden w Norwegii. Dzięki decyzji Józefa Gajewskiego klub siatkarski Ślepsk Augustów, po awansie w 2009 roku do I Ligi, przeniósł się z Augustowa do Suwałk, zmieniając nazwę na Ślepsk Suwałki. Powstały też projekty nowych, istotnych dla miasta inwestycji, np. obwodnicy wschodniej i lotniska. Józef Gajewski należał i prowadził działalność w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Zmarł 25 lipca 2010 roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Również pośmiertnie, 29 listopada 2010 r., Rada Miejska w Suwałkach przyznała Józefowi Gajewskiemu tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk". Od września 2010 roku corocznie odbywa się w Suwałkach siatkarski Memoriał im. Józefa Gajewskiego. 25 czerwca 2014 r. w ratuszu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Gajewskiemu, a salę posiedzeń rady nazwano Sesyjną im. Józefa Gajewskiego.

21
Listopad