Aktualności

Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy

Z udziałem kilkuset osób reprezentujących środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej z Białegostoku, Moniek, Augustowa, Olecka, Gołdapi, Sejn, Filipowa, Kurianki, Białej Wody, Lipniaka i Suwałk oraz podopiecznych z DPS „Kalina”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach i Suwalskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Chorych „Nadzieja” obchodzono jubileusz 10-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Aktywni Tak Samo”.

W programie kilkugodzinnego spotkania miała miejsce prezentacja filmu ukazującego historię ośrodka oraz pokazującego zakres prowadzonej działalności. Były też wystąpienia zaproszonych gości, gratulacje i podziękowania oraz spektakl Białostockiego Teatru Kukiełkowego „Ach, jak cudowna jest Panama”.

Życzenia jubilatom przekazywali m.in.: Poseł Jarosław Zieliński oraz Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec wraz z radnymi.

Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” powstało w 2011 r. w celu niesienia pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Swoją opieką obejmuje osoby, które już zakończyły edukację w szkole i nie znajdują zatrudnienia lub stałego zajęcia. To właśnie im otwarty został w 2013 r. Dom Dziennego Pobytu, gdzie mogą spędzać wolny czas wśród przyjaciół i pod opieką terapeutów. W zajęciach uczestniczą na co dzień 32 osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadzone są w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, rehabilitacji, rękodzieła i garncarstwa, stolarskiej oraz teatralnej. W ofercie wychowawczej są ponadto mieszkania treningowe, które pozwalają na organizację tygodniowych pobytów dla podopiecznych usamodzielniających się w ramach samodzielnego dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania oraz uczestnictwa w zajęciach ośrodka. Przekazany przez miasto do użytkowania lokal przy ul. Wojska Polskiego 9 został wyremontowany wysiłkiem samych rodziców oraz wsparciem sponsorów. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Bogdan Sadowski.

01
Czerwiec