Aktualności

Karta Turystyczna Suwalszczyzny

Zapraszamy usługodawców z branży turystycznej oraz inne podmioty zainteresowane świadczeniem usług i sprzedażą produktów dla turystów, do uczestnictwa w programie Karta Turystyczna Suwalszczyzny. Celem programu jest rozwój turystyki na Suwalszczyźnie, integracja środowiska  branżowego i rozwój sieci współpracy lokalnej oraz zwiększenie ruchu turystycznego w regionie.

Karta turystyczna stanowi na współczesnym, konkurencyjnym rynku doskonałą formę promocji i kształtowania wizerunku różnego rodzaju firm i podmiotów turystycznych. Jest bardzo dobrym narzędziem do pozyskania nowych klientów. Statystyki pokazują, iż kupujący różne produkty i turyści preferują tego typu okazje i w dużej części planują swój pobyt w oparciu  o usługi i produkty, na które otrzymają rabat. W ten sposób promują się usługodawcy z największych miast Polski, takich jak: Poznań, Kraków, Szczecin, Warszawa czy  Zakopane.

Aby przyłączyć się do nieodpłatnej współpracy, wystarczy podpisać porozumienie oraz wypełnić formularz, w którym przedstawią Państwo swoją promocyjną ofertę.  Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, ul. Kościuszki 82/7 Suwałki osobiście, korespondencyjnie lub e-mailem na adres: sirt@suwalki-turystyka.info.pl

Deklaracja współpracy

Regulamin Karty Turystycznej

 

23
Luty