Aktualności

Konkurs Technotalent 2019

Do 15 października 2019 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szóstej edycji konkursu Technotalent. Organizatorem największego w regionie konkursu dla utalentowanych technicznie młodych ludzi jest Fundacja Technotalenty. Współorganizatorami są Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami konkursu są Województwo Podlaskie, Santander Bank Polska SA, TOBO Datczuk Spółka Jawna, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 
W szóstej edycji Konkursu Technotalent 2019 jego uczestnicy będą mogli rywalizować w następujących kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podobnie jak w poprzednich latach zostanie również przyznana nagroda dla najlepszego zespołu uczniowskiego i opiekuna zwycięskiego projektu uczniowskiego. W Konkursie Technotalent 2019 do wygrania są nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 53 000 zł oraz nagrody specjalne.
 
W tegorocznym konkursie Fundacja Technotalenty współpracuje z 3 uczelniami wyższymi w Białymstoku: Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku.     
 
Szczególne znaczenie w rywalizacji konkursowej jest kategoria Design, która pozwala na zgłoszenie projektów z różnych dziedzin Design-u – moda, architektura, urbanistyka, wzornictwo przemysłowe czy też webdesign. Jest to działanie, które wynika z zainteresowania młodych ludzi projektami wzorniczymi.  
 
Dodatkowo zwycięzcy ze wszystkich kategorii Konkursu Technotalent 2019 otrzymają nagrodę w postaci  możliwości uczestnictwa w 2-dniowym specjalistycznym szkoleniu „Akademia Zarządzania Talentami” organizowaną przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 
W dniu 10 września na stronie http://technotalenty.pl/konkurs2019/ pojawił się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji. Zgłoszony do rywalizacji projekt powinien zakładać wykorzystanie przy jego realizacji nowoczesnych technologii.
 
Celem konkursu jest wsparcie rozwoju utalentowanych technicznie osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów. W jednym formularzu zgłoszeniowym uczestnik może zgłosić projekt do dowolnej liczby kategorii. Prezentacja projektu może zawierać informacje np. sposób działania projektu, analizę otoczenia, analizę finansową, badanie rynku itp. Należy pamiętać, że w pierwszym etapie kapituły oceniają projekty na podstawie prezentacji i opisów z formularza zgłoszeniowego, więc im więcej informacji znajdzie się w prezentacji tym projekt zostanie lepiej zrozumiany przez oceniających. Prezentacje i filmy ocenią Kapituły Konkursu złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych a następnie na etapie finałowym - zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne.
 
Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez Fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.
 
 
OPIS KATEGORII: 
a) Technika- pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
b) Biznes – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
c) Wyzwanie Społeczne - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
d) Design - projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.
e) Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
f) Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Konkurs Technotalent 2019 odbywa się pod Honorowym Patronatem m.in. Prezydenta Miasta Suwałk, Czesława Renkiewicza. 

HARMONOGRAM KONKURSU TECHNOTALENT 2019

Data

Wydarzenie

10.09.2019 r. – 15.10.2019 r.

Rekrutacja projektów

09.11. 2019 r.

Ogłoszenie listy finalistów

12.11. 2019 r. – 25.11.2019 r.

Szkolenia dla Finalistów

26-27.11.2019r.

2 dni finałów Konkursu w kategoriach Technika, Wyzwania Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 oraz Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019

11.12. 2018 r.

Gala Finałowa Konkursu

11
Wrzesień