Aktualności

Konsultacje – ławki w Suwałkach

Dobiegają końca ogłoszone przez Prezydenta Suwałk konsultacje społeczne na temat propozycji rozmieszczenia ławek na terenie miasta. Swoje propozycje – do czego serdecznie zachęcamy - można składać jeszcze do 27 listopada. Do tej pory wpłynęło ich 42.
 
Konsultacje rozpoczęły się 13 listopada. Otrzymaliśmy jak na razie 12 zgłoszeń w formie papierowej i 30 w formie on-line.
 
Konsultacje są prowadzone właśnie w tych 2 formach:
 

  • on-line poprzez platformę NaprawmyTo.pl (dostępny jest tam konkretny znacznik dotyczący propozycji na miejsce do ustawienia ławeczki. Można zaznaczyć dokładną lokalizację na mapie. (poniżej zdjęcie ze strony) Link: https://naprawmyto.pl/suwalki

  • W formie tradycyjnego formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl albo przesłać lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Formularz został też dołączony do wydania DwuTygodnika Suwalskiego z dnia 9 listopada br.

Informacja na temat konsultacji społecznych ws. ławek została zakomunikowana w 4.000 nakładzie DwuTygodnika Suwalskiego, wysłano ponad 2.000 sms`ów do mieszkańców z Miejskiego Systemu SMS. Artykuły w tej sprawie pojawiły się na suwalskich portalach oraz w mediach społecznościowych.
 
Mapa dot. obecnego rozmieszczenia ławek i miejsc do siedzenia do poglądu i pobrania poniżej.
 
Obecna Liczba obiektów na terenach urządzonych (ZDiZ, OSiR, SOK) wynosi 638 zaś łączna liczba miejsc do siedzenia (całe miasto) 883.
 
Po zebraniu i opracowaniu wniosków z konsultacji społecznych informacja zostanie przekazana Radzie Miejskiej w Suwałkach.

24
Listopad