Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2015

Od 2 do 27 lutego 2015 r. (20 dni robocze) w budynku Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie miasta Suwałki.
Do kwalifikacji wojskowej wzywani są mężczyzn rocznika podstawowego (1996 r.) i mężczyźni roczników starszych, którzy nie stawali do kwalifikacji wojskowej.
Osoby wzywane mają obowiązek stawić się do kwalifikacji wojskowej

W ramach kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) wykonywane będą następujące czynności:

1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
2. określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
3. wstępne przeznaczanie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 4 ust. 2 ustawy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
4. zakładanie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji,
5. wydawanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych),
6. przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
7. przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową na terenie Miasta Suwałki przeprowadza Komisja Lekarska Nr 14 powołana zarządzeniem Wojewody Podlaskiego.
Komisja Lekarska pracuje od godz. 1000 w dni robocze.

Zakładanie Ewidencji wojskowej

Do zakładania ewidencji wojskowej, wypełniania książki lekarskiej i prowadzenia zajęć świetlicowych zatrudniono na umowę zlecenie 5 osób.

Z ramienia WKU kwalifikację wojskową będzie prowadził pracownik wyznaczony przez Komendanta.

Prace związane z kwalifikacją wojskową, należące do kompetencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach będzie wykonywał Pan Wojciech Sadłowski – pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich.

29
Styczeń