Aktualności

Miasto Suwałki z wyróżnieniem w III edycji Konkursu Innowacyjny Samorząd

Konkurs Innowacyjny Samorząd jest projektem Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne gminy, miasta, powiaty i województwa. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów, które są inspiracją dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. 
 
W dniu 26 maja br. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju odbyła się Gala wręczenia nagród III edycji tego konkursu.
 
Suwałki znalazły się w prestiżowym gronie Miast wyróżnionych. W naszej kategorii zgłoszono najwięcej pomysłów (70) w tej edycji konkursu.
 
Miasto Suwałki zgłosiło projekt pt. „Urządzenia XR (rozszerzonej rzeczywistości) w suwalskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych”
 
Było to dostarczenie urządzeń XR do jednostek edukacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne szkół podstawowych) prowadzonych przez Miasto Suwałki zrealizowane w ramach projektu Healthy Boost – Miejskie laboratoria na rzecz lepszego zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego - pobudzanie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020.
 
W okresie realizacji przedmiotowego projektu do miejskich jednostek zostało dostarczonych i zainstalowanych 13 sztuk urządzeń rozszerzonej rzeczywistości: 4 magiczne podłogi i 9 magicznych ścian.
 
Link do filmu dot. realizacji projektu Healthy Boost w Mieście Suwałki, w tym informacji dot. zakupionych urządzeń XR: FILM
 
- Dzięki zakupionemu sprzętowi dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z łatwością opanowują nowe umiejętności, łącząc aktywną edukację z dobrą zabawą. Urządzenia aktywizują na wszystkich polach poznawczych. Dzięki nim dzieci mogą rozwijać logiczne myślenie, spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, rozwijać indywidualny potencjał oraz kształtować wytrwałość i cierpliwość. Są to także świetne urządzenia do wprowadzania dzieci w świat rzeczywistości rozszerzonej i nowinek technologicznych. - powiedział Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz
 
Magiczne podłogi i ścianki rozszerzyły posiadaną bazę materiałów edukacyjnych suwalskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wzbogaciły i uczyniły bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną tych jednostek. Zapewniono bardziej powszechną możliwość dostępu do nowych urządzeń w większości miejskich przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

27
Maj