Aktualności

Mural Artystyczny ,,Suwałki dla Niepodległej” - ANKIETA

Na Ogólnopolski Otwarty Konkurs na Mural Artystyczny ,,Suwałki dla Niepodległej” ogłoszony przez Prezydenta Miasta Suwałk wpłynęło 19 prac. Komisja konkursowa wybrała 5 spośród nich. W drugim etapie konkursu na wskazane projekty, za pomocą poniższej ankiety, mogą głosować internauci. Wyniki głosowania internetowego komisja konkursowa przedłoży Prezydentowi Miasta Suwałk, który ostatecznie rozstrzygnie konkurs. Głosować można do 14 czerwca 2019 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 30 czerwca 2019 r. Odsłonięcie muralu na kamienicy przy ul T. Kościuszki 19 zaplanowano na 24 sierpnia, dokładnie w 100. rocznicę wyzwolenia Suwałk.


31
Maj