Aktualności

Nabór na Podinspektora - Referat ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Informujemy o ogłoszonym naborze na stanowisko Podinspektora w Referacie ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – dyżurnego Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dokumenty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2023 r.

Wszystkie informacje: https://bip.um.suwalki.pl/naborpracownikow/oferta_pracy_s/oferta-pracy-na-stanowisku-podinspektor-w-wydziale-spraw-obywatelskich-urzedu-miejskiego-w-suwalkach-w-wymiarze-1-etatu-z-dnia-2023-11-23.html

23
Listopad