Aktualności

Narada inwestycyjna

W suwalskim Urzędzie Miejskim odbyła się narada dotycząca inwestycji realizowanych lub zaplanowanych do wykonania na 2019 rok przez Miasto Suwałki, jak i spółki miejskie.
W spotkaniu udział wzięłi m.in. Prezydent Czesław Renkiewicz, zastępca Prezydenta Łukasz Kurzyna, Skarbnik  Wiesław Stelmach, prezesi spółek komunalnych oraz pracownicy wydziałów inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego.
– Spotykamy się by omówić stan realizacji dużych inwestycji miejskich  rozpoczętych w latach ubiegłych, a z różnych powodów,  w tym z winy wykonawców, nie ukończonych zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do tego dochodzą planowane budowy tegoroczne. Dlatego przez tą swoistą kumulację inwestycji, ten rok będzie wyjątkowo trudny. Dlatego proszę wszystkich tu obecnych odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi pracami o wnikliwe kontrole, pilnowanie harmonogramu realizacji inwestycji i informowanie o wszelkich opóźnieniach czy stwierdzonych nieprawidłowościach – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
W tym roku wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości  137 441 191 zł co stanowi 26,60% budżetu miasta.

16
Styczeń