Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W poniedziałek (1 marca) przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji zapalono dziś znicze i złożono kwiaty przed siedzibą byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz pod pomnikiem Armii Krajowej. W ten symboliczny sposób oddano hołd polskiemu powojennemu podziemiu niepodległościowemu i antykomunistycznemu.

W wydarzeniu wzięli udział: Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk z zastępcą Romanem Rynkowskim, Wojciech Pająk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Polska Organizacja Wojskowa i  Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Garnizon Suwałki.

Żołnierze Wyklęci – takim mianem określamy dziś polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie, nie jest jednak dniem wolnym od pracy. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

28
Luty