Aktualności

O finansach jednostek samorządu terytorialnego z Jackiem Protasem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Dziś, w czwartek 16 maja 2024, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie samorządowców z powiatów Augustowskiego, Sejneńskiego i Suwalskiego z Jackiem Protasem, wieloletnim marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, a obecnie Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Spotkanie dotyczyło wsparcia regionu, możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich jak również z programów krajowych.

W trakcie spotkania przedstawiono plany zmian w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w których istniejące udziały w PIT i CIT mają zostać zmienione na udziały w dochodzie podatników PIT i CIT. Dodatkowo zmianie ma ulec relacja dochodów własnych do subwencji, docelowo ma ona wynieść 80 do 20 procent, aktualnie wynosi 48 do 52 procent. Założeniem jest by samorządy posiadały własne środki. Zmiany mają nastąpić od 2026 roku.

- Mamy dzisiaj okazję porozmawiać na temat wsparcia Polski Wschodniej środkami Unii Europejskiej i środkami krajowymi. Mimo tego, że funkcjonuje specjalny program Polska Wschodnia, płyną do nas fundusze z Unii Europejskiej, nie jesteśmy w stanie nadrobić zaległości i tego dystansu w stosunku do innych obszarów kraju. Dlatego też chcemy wykorzystać dzisiejsze spotkanie i przedstawić nasze problemy ministrowi. Jacek Protas to wieloletni marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, były starosta, czyli samorządowiec, który zna te sprawy od podstaw, dlatego też myślę, że łatwiej nam będzie dojść do porozumienia – powiedział podczas spotkania Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz

16
Maj