Aktualności

O pomocy bezdomnym

W środę (06.11) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie służb i instytucji pomagających bezdomnym. Z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta spotkali się przedstawiciele m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji, Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei, Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach i Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia Dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. Wszystko po to by omówić i koordynować działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków życia bezdomnym w okresie zimowym 2019/2020.

Każdy bezdomny w Suwałkach może skorzystać ze schronienia, pomocy żywnościowej i rzeczowej, bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. W przychodniach, aptekach, dworcach, punktach wydawania posiłków i w innych miejscach gdzie gromadzą się osoby potrzebujące, pojawiły się informator i ulotki z informacją gdzie można szukać pomocy.

- Sprawy związane z bezdomnością wymagają naszej troski, pracy – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – Liczymy też na pomoc mieszkańców. Jeśli widzicie Państwo osobę potrzebującą pomocy, dzwońcie po odpowiednie służby. Zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy jeden taki telefon może uratować komuś życie – dodał Prezydent.

Z danych MOPR-u wynika, że liczba bezdomnych w Suwałkach wynosi 80 osób, w tym 5 kobiet, 14 osób pochodzi z innych gmin. To mniej niż w latach poprzednich.

 
INFORMATOR DLA OSÓB BEZDOMNYCH I WYMAGAJĄCYCH POMOCY INTERWENCYJNEJ

 
INTERWENCJA KRYZYSOWA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ul. Filipowska 20, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Iwona Rzatkowska
Tel. 87/562-89-70

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Alicja Romanowska
Tel. 87/565-28-91

KOMENDA MIEJSKA POLICJI – tel. 997 lub 112
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
Wydział Prewencji
Osoba do kontaktu: oficer dyżurny
Tel. 87/564-14-61 / 87/564-15-73

STRAŻ MIEJSKA – tel. 986
ul. Teofila Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: oficer dyżurny
Tel. 87/563-15-20

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻANEJ – tel. 998
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: dyżurny operacyjny MSK
Tel. 87/566-02-04 (całodobowe stanowisko kierowania)

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Dowspuda 9, 16-420 Raczki
Hostel
Osoba do kontaktu: Róża Sałanowska
Tel. 602 746 394, 87/568-50-78 - Hostel

 
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
(prawnik)
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Wtorek, czwartek godz. 15:30 – 17:30
Tel. 87/565-28-91

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
(możliwość zgłoszenia tel. pod nr 87/562-82-22 w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach)

ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
(adwokaci i radcy prawni)
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 11.30, środa w godz. 15.30 – 19.30

ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
(adwokaci i radcy prawni)
Poniedziałek, wtorek w godz. 12.00 – 20.00
Środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 16.00

 
BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ
(psycholog)
ul. Filipowska 20B, 16-400 Suwałki
Poniedziałek – piątek – umawianie wizyt telefonicznie
Tel. 87/565-28-91

 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA I RZECZOWA

JADŁODAJNIA IM. KS. KAZIMIERZA HAMERSZMITA PRZY PARAFII ŚW. ALEKSANDRA
ul. Emilii Plater 2, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Barbara Liminowicz-Goc
tel. 87/566-27-52
wydawanie obiadów w godz. 10.30 – 12.30
realizacja programu „FEAD” - żywność

„CARITAS”  DIECEZJI EŁKIEJ PARAFIALNY ZESPÓŁ PRZY PARAFII BOŻEGO CIAŁA
ul. 11 Listopada 6, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Zofia Grądzka
tel. 87/567-77-39
Realizacja programu „FEAD” – żywność

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Teresa Kalejta
tel. 87/566-27-83
Realizacja programu „FEAD” – żywność
osoby bezdomne
 
SCHRONIENIE

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB NIETRZEŹWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH
ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki
Osoba do kontaktu: Marzena Burba
Tel. 87/566-34-19 (całodobowy)

DOM „PERSPEKTYWA”
ul. Papiernia 18, 16-400 Suwałki
Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA”
Tel. 87/563-00-83

STOWARZYSZENIE MONAR – SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT
Garbas Drugi 18, 16-424 Filipów
Osoba do kontaktu: Anna Barszczewska
Tel. 87/569-62-40

06
Listopad