Aktualności

O wynagrodzeniach suwalskich nauczycieli

W odniesieniu do pojawiających się artykułów prasowych oraz dyskusji prowadzonej w mediach społecznościowych przedstawiamy syntetyczną informację na temat wynagrodzeń nauczycieli w Suwałkach w roku 2020. Dane pochodzą m.in. z systemu informacji oświatowej oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Poniższe zestawienie wskazuje liczbę nauczycieli w Suwałkach w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego:
 • stażyści – 51
 • kontraktowi – 142
 • mianowani – 150
 • dyplomowani – 888
Składniki wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych w mieście Suwałki (najliczniejszej grupy nauczycieli):
 • wynagrodzenie zasadnicze – 4046 zł brutto
 • dodatek stażowy – od  404,60 zł do 809,20 zł
 • dodatek motywacyjny – od 0 do 579,49 zł
 • dodatek za wychowawstwo klasy – 300 zł brutto
 • dodatek opiekuna stażu – 100 zł brutto
 • dodatek za klasy dwujęzyczne – 1000 zł brutto
 • dodatek za trudne warunki pracy – od  100 zł  do 1200 zł brutto
 • godziny ponadwymiarowe – od 270,40 zł  do 2433,60 zł brutto
 • godziny doraźnych zastępstw – od  270,40 zł do 3992,30 zł brutto
 • Łącznie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych – od 5.261,40 zł  do 10.729,89 zł brutto
Wynagrodzenia roczne brutto nauczycieli w 2020 r. w przedziałach kwotowych wg PIT 11:


12
Kwiecień