Aktualności

Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w środę (27 września) w Suwałkach. Polskie Państwo Podziemne powstało 84 lata temu, 27 września 1939 r.

Pod pomnikiem 41. Pułku Piechoty AK na skwerze A. Kujałowicz w Suwałkach hołd twórcom i działaczom podziemnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego oddały m.in. władze miasta z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Suwałk i Zdzisławem Przełmocem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach na czele.

Obecni byli również: parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele duchowieństwa, służby mundurowe poczty sztandarowe miejscowych szkół, delegacje uczniów szkół wszelkich szczebli, delegacje instytucji, zakładów pracy i mieszkańcy.

W okolicznościowym wystąpieniu Czesław Renkiewicz mówił o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego.

Państwo Podziemne to był ewenement, to był wyjątek na skalę światową. Podziemne, konspiracyjne państwo, z pełnymi strukturami, z pionem cywilnym, administracyjnym, ale również wojskowym, który stanowiła Armia Krajowa. W ramach tego Państwa toczyło się ,,normalne” życie. Było organizowane tajne nauczanie. W trakcie II wojny światowej w Polsce funkcjonowało 2 tys. szkół, oczywiście w podziemiu. Oprócz edukacji, drukowano prasę, funkcjonowała administracja na uchodźstwie, sądy, które wydawały wyroki.

Obchody zakończyła wspólna modlitwa i złożenie pod pomnikiem kwiatów przez delegacje.

27
Wrzesień