Aktualności

Oddychamy coraz lepszym powietrzem

Od 5 lat w Suwałkach działa „Program ograniczania niskiej emisji” za pomocą, którego do mieszkańców Suwałk kierowane są dotacje na wymianą starych zużytych „kopciuchów” i przejście na formy ogrzewania bardziej ekologiczne. W tym czasie dopłacono do wymiany pieców w 393 budynkach, a łączna kwota dotacji z budżetu miasta wyniosła 1 370 868 zł.

Tylko w ostatnim roku nowe kotły zamontowano w 52 budynkach. Dotacja z budżetu miasta sięgnęła 195 963,27 zł.

Każdego roku największą popularnością cieszyły się piece gazowe. Tych dzięki miejskim dotacjom zamontowano przez 5 lat aż 240. 92 budynki podłączono do sieci PEC. W 61 budynkach wymieniono piece na nowsze, bardziej ekologiczne.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że do 30 czerwca 2022r. mieszkańcy mają obowiązek wypełnienia ankiet dotyczących źródeł emisji. W ubiegłym roku do właścicieli nieruchomości wysłaliśmy blisko 4300 pism informacyjnych wraz z ankietą i deklaracją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Na chwilę obecną informację o sposobie ogrzewania budynku złożyło 2338 mieszkańców, z czego 1880 w formie papierowej, a pozostali przez stronę internetową, bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jednocześnie złożono ok. 1800 ankiet.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod numerem 87 5628210.

20
Styczeń