Aktualności

Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację o realizacji następujących zadań:

  1. Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach
  1. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynku Em. Plater 24 A w Suwałkach
  1. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach
  1. Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakałarzewską w Suwałkach
  1. Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach
  2. Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach
  3. Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach
  4. Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach

Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118  z późn. zm.) .

06
Lipiec