Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

21
Luty