Aktualności

ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zkresu promocji zdrowia

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg na realizację w 2015 roku zadania, z zakresu promocji zdrowia, polegającego na wykonaniu badań w kierunku wykrycia  chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów.

Zarządzenie

Ogłoszenie o przetargu

Załacznik 1

Załacznik 2 wzór umowy

28
Styczeń